bezpieczne tychy

Piesi Tychy

Wzrost bezpieczeństwa pieszych w Tychach. Wystarczyła zmiana przepisów?

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Tychach, w ciągu roku spadła liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Dalej najczęstszą przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.