dw 934

DW 934

Przetarg na przebudowę DW-934 od Imielina do DK-44

Urząd marszałkowski poinformował o rozpoczęciu przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 od Imielina do DK44. Woj. Śląskie na ten cel otrzymało 152 mln zł.