Przetarg na przebudowę DW-934 od Imielina do DK-44

Urząd marszałkowski poinformował o rozpoczęciu przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 934 od Imielina do DK44. Woj. Śląskie na ten cel otrzymało 152 mln zł.

Przebudowa ma objąć DW 934 od skrzyżowania ulicy Imielińskiej z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do okolic przejazdu kolejowego w Bieruniu. W ramach inwestycji przebudowana ma zostać konstrukcja nawierzchni. Ujednolicona zostanie szerokość jezdni. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

– To kolejna doskonała informacja dla mieszkańców regionu. W czasie pandemii nie zrezygnowaliśmy z inwestycji, stawiając na zrównoważony i ciągły rozwój. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej jest priorytetem władz regionu, ma na celu poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To efekt bardzo dobrej współpracy samorządu ze stroną rządową i inwestycja na lata, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych, które pozwolą na długoletnie użytkowanie i wysoką trwałość dróg – informuje marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Pieniądze na inwestycję z Polskiego Ładu

Moment w którym poznamy inwestora, który zajmie się wykonaniem przebudowy przewidziany jest na 8 kwietnia 2022 r. Całość jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Województwo Śląskie w listopadzie 2021 roku na ten cel otrzymało wstępne środki w wysokości 152 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to jesień 2024 roku.

Jak informuje Urząd Marszałkowski ma to być pierwsza duża inwestycja drogowa, na którą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił w tym roku przetarg. Kolejne, które mają zostać uruchomione w najbliższym czasie to: budowa obwodnicy Sośnicowic oraz Przebudowa DW 786 na odcinku od Koniecpola do granicy województwa. W tym roku nastąpi również rozpoczęcie przebudowy DW 925 na odcinku od granicy Rudy Śląskiej - A1 do granicy Rybnika, która jest współfinansowana ze środków w ramach RPO 2014-2020.

„Totalny chaos” w planowanej inwestycji

DW 934 jest ważnym uzupełnieniem sieci drogowej, łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do KWK „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się m.in. FIAT. Na drodze tej występuje bardzo duże natężenie ruchu, powodujące efekt „wąskiego gardła” na kluczowej drodze dla połączenia międzyregionalnego (woj. śląskie i małopolskie). Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów).

Śląska Koalicja Rowerowa informuje, że w informacjach dotyczących planowanej budowy znalazła „totalny chaos”, który polega na braku spójnej ścieżki rowerowej. W projekcie docelowej organizacji ruchu znajduje się ciąg pieszo-rowerowy, jednak w planach mowa jest o chodnikach z udostępnionym ruchem rowerowym, zwykłych chodnikach, albo chodnikach ze ścieżką rowerową. Co nie przekłada się na spójną trasę rowerową.

– Ciężko mieć nadzieję, że z tak niechlujnie przygotowanego przetargu będzie coś dobrego dla rowerzystów – informuje Śląska Koalicja Rowerowa.