konieczna tychy

Stypendium

Tychy przyznały stypendia "Quod discis tibi discis" dla najzdolniejszych studentów!

Podczas sesji Rady Miasta Tychy, 28 października 2021 roku 7 osób otrzymało stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe i zaangażowanie w pracę na rzecz promocji i rozwoju miasta Tychy.