konkursy kultura 2024

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Spore pieniądze czekają na twórców. IV edycja Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

W Tychach zbierane są wnioski o wsparcie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Samorząd po raz czwarty daje w ten sposób głos związkom twórczym, które chciałyby wnieść coś w lokalne życie kulturalne.