lgbt

Kochajcie sieeeee

Kochajcie mnie, mamo i tato. Kampania billboardowa przeciw homofobii w Tychach

Podobno tam, gdzie na horyzoncie nie ma już ogromnych plakatów antyaborcyjnych Mam 11 tygodni czy Kochajcie się, mamo i tato kończą się granice Polski. W pierwszym kwartale tego roku, niemalże na każdej ulicy, każdego miasta w Polsce, pojawiły się billboardy fundacji Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie Wiara. Swój głos w przestrzeni publicznej zabrały także środowiska walczące o równość społeczną. Plakaty mówiące przede wszystkim o akceptacji, pojawiły się także w Tychach.