sprawozdanie tychy 2020

Urząd Miasta Tychy

Radni na sesji Rady Miasta Tychy zatwierdzili budżet za rok 2020

27 maja 2021 roku, radni Tychów większością głosów (21 za, 3 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.