tvn akcja charytatywna

Volunteers 2654004 1920

Tyskie Centrum Wolontariatu dołącza do akcji #TVNpomagajmysobie

Tyscy wolontariusze kontynuują akcję pomocy seniorom przy dostarczaniu zakupów. Dołączając do akcji TVN, będą mogli dodatkowo przywieźć najbardziej potrzebującym 50 obiadów, wspierając jednocześnie restauratorów.