Tyskie Centrum Wolontariatu dołącza do akcji #TVNpomagajmysobie

Tyscy wolontariusze kontynuują akcję pomocy seniorom przy dostarczaniu zakupów. Dołączając do akcji TVN, będą mogli dodatkowo przywieźć najbardziej potrzebującym 50 obiadów, wspierając jednocześnie restauratorów.

Volunteers 2654004 1920

Z uwagi na wzmożony ruch w sklepach, w okresie przedświątecznym osoby starsze szczególnie narażone są na zarażenie się koronawirusem. Tyskie Centrum Wolontariatu, dołączając do akcji #TVNpomagajmysobie kontynuuje dzieło pomocy dla seniorów w ramach robienia im zakupów, a także dowożenia posiłków. To część działań Tyskiego Centrum Wolontariatu, które zachęca osoby starsze do pozostania w domu.

Jak pisze Tyskie Centrum Wolontariatu, w bazie zarejestrowanych jest 80 chętnych do pomocy ludzi. Działanie wolontariuszy w trakcie pandemii polega na dostarczaniu seniorom zakupów, leków czy załatwieniu innych bieżących spraw. Akcja koordynowana jest przez Centrum Integracji Społecznej w Tychach, prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska. Jak mówi Bartłomiej Szymczyk, kierownik Centrum:

Przekazanie listy zakupów, pieniędzy, a potem zakupów, paragonów i reszty odbywa się bezkontaktowo. Wolontariusz ustala szczegóły przez telefon z seniorem lub jego opiekunem. Podczas dostarczania zakupów przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i zachowanie dystansu. Naszym ochotnikom zapewniamy środki ochrony – maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.

Dołączając do akcji TVN, Tyskie Centrum wolontariatu ma dodatkowo możliwość wesprzeć restauratorów – branżę, która bardzo mocno ucierpiała na pandemii koronawirusa. Akcja polega na zbiórce funduszy – jak mówią organizatorzy różnymi kanałami – a następnie zakupieniu ciepłych posiłków i dowiezieniu ich najbardziej potrzebującym. Jak mówi Katarzyna Kieli, Prezes Discovery w regionie EMEA, na początek planowanych jest 100 tysięcy obiadów.

Zbieramy pieniądze na te posiłki przez wszystkie możliwe drogi takiej zbiórki, a następnie zamówimy obiady w punktach gastronomicznych pomiędzy 14 a 24 grudnia, ale także na święta. Najbardziej potrzebującym zostaną dostarczone każdego dnia poprzez Bank Żywności, mówi Katarzyna Kieli.

Dzięki udziałowi w akcji, Tyskie Centrum Wolontariatu będzie mogło dodatkowo dostarczyć potrzebującym około 50 ciepłych posiłków.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tychy. Każda osoba chętna do udziału w akcji może kierować swoje zapytania na adres mailowy wolontariat-tychy@ib.de lub dzwoniąc pod numer telefonu: 789 489 531 lub 32 219 10 10.