tychy edukacja

Szkoła

Tyscy uczniowie uzyskali wyższe wyniki niż średnia w całej Polsce!

Od 25 do 27 maja uczniowie szkół podstawowych w całym kraju pisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki, jakie uzyskali tyscy uczniowie są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.