Tyszanie

Tychy

Tychy tracą mieszkańców. Liczba ludności nieustannie maleje!

Tychy po raz kolejny w ostatnich latach notują spadek urodzeń w mieście. Zestawienie trzech ostatnich lat 2018-2020 pokazuje wyraźny spadek liczby ludności.