Tychy tracą mieszkańców. Liczba ludności nieustannie maleje!

Tychy po raz kolejny w ostatnich latach notują spadek urodzeń w mieście. Zestawienie trzech ostatnich lat 2018-2020 pokazuje wyraźny spadek liczby ludności.

Tychy

Mieszkańców Tychów z roku na rok się zmniejsza. W 2020 roku odnotowano największy spadek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Wpływ na to miał przede wszystkim wysoki wzrost liczby zgonów, przy mniejszej ilości nowych urodzeń. W 2020 roku urodziło się 950, a zmarło 1482 mieszkańców Tychów. Sytuacja związana ze spadkiem liczby ludności powtarza się od 2018 roku!

Liczba mieszkańców Tychów

Na koniec 2020 r. liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 120 534 osoby:

  • 63 275 kobiet
  • 57 259 mężczyzn
Demografia Tychy

Tyszanie się starzeją!

W mieście widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa. Średni wiek mieszkańca Tychów w 2020r. wyniósł 43 lata. W roku poprzedzającym wynosił 42 lata. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Przez co społeczeństwo Tychów się starzeje.

Demografia Tychy

Cudzoziemcy w Tychach

Bez dwóch zdań pandemia wpłynęła na sprawy związane z meldunkami. Mniej osób, w tym cudzoziemców, dokonywało zameldowań i pobierało zaświadczenia niż w roku 2019. Związane było to również z mniejszą liczbą osób narodowości ukraińskiej przyjeżdżających do Polski. Zaznaczyć trzeba, że obywatele Ukrainy od kilku lat stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców meldujących się w Tychach. Jednak ostatnie dane pokazują, że cudzoziemców znów przybywa!

czytaj więcej:

Miasto Tychy

Wskaźnik urodzeń w Tychach znów ujemny

Osiedle A

Nagroda dla tyszan za udział w spisie

Tychy

Tychy w czołówce rankingu finansowego samorządów!

Policja

Policjanci uświadamiali tyskich seniorów

62 661350

Policjanci uświadamiali tyskich seniorów

38 660095

Pirat drogowy z Bojszów zatrzymany!

Praca Tychy

PUP Tychy przygotował projekt dla osób do 30 roku życia