tyszanin odmiana

Ummmm

Tychowianie czy tyszanie - oto jest pytanie...

W nieprzerwalnym procesie komunikowania - język jest bez wątpienia jednym z ważniejszych komponentów. To żywy twór, który ewoluuje i jest nieprzewidywalny - zupełnie jak jego użytkownicy. Tak naprawdę - to my sami często decydujemy o tym, które wyrażenia, zwroty i formy gramatyczne stają się uzusem.