Tak może wyglądać dzika plaża w Tychach! Zwycięskie projekty posłużą jako inspiracja

Rozstrzygnięto konkurs studencki na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach.

Jury w składzie: Hanna Skoczylas (z-ca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju), Kamila Haja, Magdalena Storożenko i Wojciech Lesiak (pracownicy wydziału Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta Tychy), Anna Syska (Miejski Konserwator Zabytków), prof. PŚ Andrzej Duda oraz prof. PŚ Tomasz Wagner nagrodziło pięć prac.

Dwie równorzędne nagrody I stopnia (z nagrodą pieniężną w wysokości 1500 pln) otrzymały:

  • praca wykonana przez zespół w składzie: Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel (Monada)
  • praca wykonana przez zespół w składzie: Paweł Białas, Kamil Bryłka, Michał Ciebień (Tyskie lampiony)

Decyzją Komisji przyznano także 3 równorzędne wyróżnienia (z nagrodą pieniężną w wysokości 600 PLN). Wyróżnienie otrzymały zespoły w składzie:

  • Agnieszka Stawinoga, Monika Binioszek, Szymon Świderski, Paweł Aleksy
  • Jakub Nobis, Jakub Nowakowski
  • Daria Bal, Katarzyna Kędziorczyk, Nicole Kossowska

Wręczenie nagród

Rozdanie nagród odbędzie się 25 sierpnia na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach w trakcie międzynarodowych warsztatów z designu Meeting of Design Students Silesia (MEDS). Zwycięskie projekty posłużą jako inspiracja do kształtowania przestrzeni na „dzikiej plaży” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach.

Autorom zwycięskich prac gratulujemy - Urząd Miasta Tychy.

Pracę można zobaczyć poniżej