Trwa rekrutacja do tyskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych na rok 2022/2023

Urząd Miasta Tychy poinformował o trwającej rekrutacji do tyskich szkół podstawowych i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

UM Tychy
Trwa rekrutacja do tyskich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych

Jak przypominają urzędnicy: Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

O przyjęcie na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Zgodnie z obowiązującym prawem pierwszeństwo, mają dzieci z rodzin wielodzietnych, objęte pieczą zastępczą, niepełnosprawne lub takie, gdzie niepełnosprawność dotknęła jedno bądź oboje rodziców lub rodzeństwo, a także kandydaci wychowywani samotnie w rodzinie – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Jak informuje urząd miasta w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy (obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, studiujący w trybie dziennym lub pracujący rodzice, obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiadanie długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w tej samej placówce, odległość placówki od miejsca zamieszkania).

Proces rekrutacji do przedszkoli

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce, jak również wydrukować ze strony naboru https://przedszkola-tychy.nabory.pl. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami wniosek należy podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (czyli wymienionej we wniosku jako pierwszej) w terminie od 21 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r.

Nabór do szkół podstawowych

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

7 lutego 2022 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych w których obowiązuje zasada, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.

- Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej w sekretariacie lub inny sposób określony przez szkołę (np. w skrzynce podawczej) – mówi dyrektor Gnacik.

Dokumenty do klas pierwszych szkół podstawowych można składać od 7 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r. Szczegółowe informacje o terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie: https://sp-tychy.nabory.pl.

czytaj więcej:

Urząd Miasta Tychy

Sprawdź, jak załatwisz urzędowe sprawy!

Znicze

Kto zmarł w 2021 roku?

S1 budowa

Budowa S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim

227794775 3176045812682143 9014550497339227271 n

Ponowny zakwit sinic w Paprocanach

Policja

Policjanci odwiedzili dzieci spędzające półkolonie

Zniszczony korzeń przy ul. Cyganerii

Uszkodzone korzenie przy ul. Cyganerii

Wodny plac zabaw

Tychy ochłodzą mieszkańców