Turystyka na Śląsku otrzyma 84 mln zł w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa dały śląskiej turystyce ostro popalić. Na szczęście samorząd przygotował dla branży niezły zastrzyk finansowy. Województwo Śląskie przekaże w tym roku 84 mln zł.

Slaski pakiet

- Turystyka jest jedną z tych branż, w którą koronawirus uderzył najbardziej. Przedsiębiorcy potrzebują takiej formy wsparcia, która pomoże im szybko odzyskać klientów – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego. - Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią samorządu województwa na kryzys w tej branży. Wspierając i promując konkretne atrakcje czy obiekty turystyczne chcemy realnie przyczynić się do jej odbudowy – dodaje.

Śląski Pakiet dla Turystyki, bo o nim mowa, zostanie uruchomiony już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Samorząd województwa zdecydował o znaczącym podniesieniu kwoty pomocy do 84 mln zł, która – wliczając rok ubiegły - ogółem sięgnie aż 87, 5 mln zł.

- Podajemy pomocną dłoń turystyce widząc problemy przedsiębiorców. To także realne wsparcie dla gmin utrzymujących się z turystyki. Stąd decyzja o rozszerzeniu pakietów pomocowych o kolejne filary – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Ograniczenia związane z zamknięciem hoteli, gastronomii, stoków narciarskich oraz kumulacją ferii zimowych jeszcze bardziej pogłębiły zapaść. Dla przykładu aż 90 procent przychodów Szczyrku pochodzi z podatków firm turystycznych, zaś 60-70 proc. z nich generowanych jest właśnie zimą. Podobna sytuacja dotyczy pozostałych gmin posiadających zimową infrastrukturę turystyczną, w tym przede wszystkim stoki narciarskie, które są w końcu motorem napędowym.

W pierwszej kolejności ze Śląskiego Pakietu Turystycznego skorzystają gminy położone w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, które posiadają na swoim terenie zimową infrastrukturę turystyczną, w tym stoki narciarskie.
Gminy z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, których potencjał turystyczny jest największy, otrzymają środki w drugiej kolejności. Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin objętych pomocą za utracone dochody budżetowe.

Gminy mają podjąć inicjatywy na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej. Będą to zwolnienia z podatków czy też umorzenia opłat lokalnych. Wysokość takiego wsparcia wyniesie do 125 proc. utraconych w 2021 roku dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej.

Pomoc wnioskowana na jedną gminę będzie opiewać na kwotę nie większą niż 2 mln zł. Dotyczy to gminy, w których stosunek ilości miejsc noclegowych liczonej do ilości mieszkańców przekracza wskaźnik 0,5. Dla pozostałych gmin zarezerwowano po 500 tys. zł.