Tychy. Bezpłatne warsztaty z doradztwa zawodowego dla tyskich uczniów

Od początku października 2021 roku, uczniowie VIII klas tyskich szkół podstawowych uczestniczą w warsztatach z doradztwa zawodowego.

Unsplash.com
Leon X8 H8v Pcel Pk unsplash

Jak możemy przeczytać na stronie tyskiego magistratu warsztaty są prowadzone w dwóch różnych wariantach.

- Pierwszy wariant - 2-etapowy to 3-godzinne warsztaty w grupach 15-osobowych, które mają na celu przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych (wraz z omówieniem wyników), rozwój umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji i zasobów osobistych, przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz poszerzenie wyobrażeń o pracy w różnych dziedzinach – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Jak wyglądają warsztaty?

Drugi etap warsztatów składa się z 3-godzinnych sesji coachingowych w grupach warsztatowych po 5 osób. W trakcie tych 3 godzinnych spotkań uczniowie razem z coachem będą mogli doprecyzować swój indywidualny kierunek czy nawet zawód. W warsztatach wykorzystana będzie metoda koncepcji "Action learning", która jest wykorzystywana w międzynarodowych korporacjach.

- Szkoły w większości przypadków wybierają wariant drugi jako bardziej atrakcyjny programowo, zindywidualizowany ora stwarzający przestrzeń do otwierania się i dzielenia refleksjami przez nastolatka – dodaje dyrektor Gnacik.

Jak informuje tyski urząd z tego typu cyklu zajęć młodzież może korzystać w Tychach od kilku lat. Prowadzi je Pracownia Rozwoju Wzrastam z Tychów. Koszt tegorocznej edycji to prawie 100.000 złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta Tychy.