Tychy. Płatny parking na ul. Bałuckiego. Sprawdź, gdzie trzeba zapłacić za parking

Od poniedziałku 27 września 2021 roku wraca pobór opłat w strefie płatnego parkowania na ul. Bałuckiego.

Fot. MZUiM Tychy
Parkomat Tychy

Od dzisiaj (27 września) kierowcy chcący zaparkować swój samochód od ul. Budowlanych do ul. Cienistej, będą musieli opłacić swój postój w parkomacie.

Strefy płatnego parkowania w Tychach

Strefa ul. Grota-Roweckiego
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)

 • od ul. Cyganerii do al. Niepodległości (strona zachodnia),
 • od ul. Dąbrowskiego do al. Niepodległości (strona wschodnia)
 • strona zachodnia od ul. M. Curie-Skłodowskiej do ul. Cyganerii
 • od al. Niepodległości do ul. Elfów

Strefa ul. Cyganerii
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)

 • od ul. Grota Roweckiego do wysokości ul. Curie-Skłodowskiej (z dwóch stron drogi)

Strefa ul. Dmowskiego
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -17:00)

 • zatoki (po stronie wschodniej) od Hotelu Tychy
  do al. Piłsudskiego

Strefa al. Niepodległości
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30)

 • parking przed Urzędem Miasta (z dwóch stron budynku)
 • parking przed Szkołą Muzyczną i bankami
 • parkingi w środkowym pasie zieleni

Strefa ul. Biblioteczna
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)

 • strona zachodnia od ul. Batorego do ul. Bohaterów Warszawy oraz plac pomiędzy ul. Bocheńskiego, a ul. Biblioteczną
 • od ul. Budowlanych do ul. Batorego (po obu stronach drogi)

Strefa ul. Bocheńskiego
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)

 • strona wschodnia od ul. St. Batorego do ul. Bohaterów Warszawy

Strefa ul. Budowlanych
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30)

 • parkingi przy ul. Budowlanych 59
 • parking od ul. Bałuckiego do skrzyżowania ulic Budowlanych i Bibliotecznej

Strefa ul. Bałuckiego
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30)

 • od ul. Budowlanych do ul. Cienistej
Lokalizacja tyskich parkometrów

Opłaty parkingowe w Tychach

Za parkowanie można zapłacić u inkasentów i w parkomatach, które znajdują się obok parkingów.

 • Pierwsze 0,5 godziny kosztuje - 1 zł
 • Pierwsza godzina - 2 zł
 • Druga godzina - 2,40 zł
 • Trzecia godzina - 2,80
 • Każda następna godzina - 2 zł

MZUiM Tychy informuje, że jeżeli kierujący pojazdem nie dokona opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 25 zł w ciągu 7 dni (licząc od dnia nieuiszczenia opłaty). Po tym terminie opłata dodatkowa wzrasta do 50 zł. Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, lub w siedzibie MZUiM.

Karta mieszkańca w Tychach

Jak możemy przeczytać na stronie MZUiM Tychy jeżeli mieszkasz w budynku przyległym do strefy płatnego parkowania złóż wniosek o kartę mieszkańca. Uprawnia ona do nieograniczonego postoju na wyznaczonych miejscach w ramach danej strefy.

Dotychczas mieszkańcom zameldowanym pod tym samym adresem przysługiwała jedna karta mieszkańca. Aktualnie na jeden adres przysługują dwie takie karty.

Karta mieszkańca dla pierwszego pojazdu:

 • 1 miesiąc – 15 zł
 • Kwartał – 40 zł
 • Pół roku – 75 zł
 • Rok – 140 zł

Karta mieszkańca dla drugiego pojazdu:

 • 1 miesiąc – 20 zł
 • Kwartał – 50 zł
 • Pół roku – 80 zł
 • Rok – 150 zł

Wydawanie karty mieszkańca odbywa się na wniosek, który należy w MZUiM wraz z kserokopią dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowanie pojazdem (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem) – informuje MZUiM Tychy

Karta abonamentowa

Dzięki niej, można parkować we wszystkich strefach płatnego parkowania.

 • Abonament miesięczny – 50 zł
 • Abonament kwartalny – 135 zł

Kto nie musi płacić za parkowanie?

 • Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami lub osoby przewożące osoby niepełnosprawne na podstawie aktualnej karty parkingowej
 • Pracownicy Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta Tychy używający prywatnych samochodów do celów służbowych – na podstawie identyfikatorów wydawanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 • Oznakowane pojazdy samochodowe Straży Miejskiej Miasta Tychy
 • Oznakowane pojazdy samochodowe Pogotowia: Gazowniczego, Ciepłowniczego, Energetycznego, Wodno-Kanalizacyjnego – podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Właściciele pojazdów elektrycznych oraz tych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km – na podstawie dowodu rejestracyjnego, w którym istnieje wpis, w pozycji P3 – EE.