Tychy przygotowują projekt Uchwały Krajobrazowej. Czy problem z nadmiarem reklam zniknie?

Miejski Konserwator Zabytków w Tychach poinformował, że obecnie trwa opracowywanie projektu Uchwały Krajobrazowej. Zespół planuje podzielić miasto na trzy strefy.

Fot. Tomasz Stankiewicz
Reklamoza Tychy

Wydziały Planowania Przestrzennego i Urbanistyki oraz Miejski Konserwator Zabytków przygotowują projekt Uchwały Krajobrazowej. Zespół proponuje podział miasta na trzy strefy:

 • Strefę dziedzictwa
 • Strefę przemysłową
 • Strefę dla pozostałych terenów

Tyskie strefy reklamowe

Zaproponowane strefy dzielą Tychy na konkretne obszary. Strefa dziedzictwa ma objąć Stare Tychy oraz osiedla A i B. Strefa przemysłowa ma zawierać tereny, na których dominuje zabudowa produkcyjna i przemysłowa. Trzecia strefa ma objąć wszystkie pozostałe tereny, które na razie nie zostały wyszczególnione.

- Obecnie finalizowane są prace polegające na określeniu zasad dla strefy dziedzictwa jako tego obszaru, na którym znajdują się budynki najbardziej wartościowe z punktu widzenia ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Jest to także strefa, która wymaga szczegółowego podejścia ze względu na różnorodną zabudowę: różny wiek, różna stylistyka i kubatura budynków. Głównymi założeniami dla tej strefy jest określenie takich zasad, aby nośniki reklamowe nie dominowały w zabytkowej przestrzeni, a jedynie stanowiły jej informacyjne uzupełnienie - poinformowała Anna Syska, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach.

Zespół pracujący nad wprowadzeniem "uchwały antyreklamowej" do tej pory określił rodzaje nośników reklamowych, ich sytuowanie na budynkach, wymiary i materiały z jakich mogą być wykonane, a także kolor i sposób podświetlenia.

Ograniczenie reklam w przestrzeni publicznej nie jest tak proste jak wygląda. Twórcy uchwały muszą pogodzić interesy mieszkańców i przedsiębiorców. Takie uchwały pozwalają uporządkować przestrzeń w mieście. Dzięki nim odsłaniana jest architektura i miejska zieleń.

Plany związane z wprowadzeniem Uchwały Krajobrazowej sięgają 2017 roku, w którym Rada Miasta Tychy uchwaliła etap pierwszy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy. Co prawda uchwała nie dotyczyła samych reklam, jednak dała podwaliny pod obecnie opracowywany projekt Uchwały Krajobrazowej.

Czym jest Uchwała Krajobrazowa?

Zwana także uchwałą antyreklamową, jest aktem prawa miejscowego, który obowiązuje na terenie całego miasta. Poprzez uchwałę ustalone zostają zasady i warunki umieszczania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń, ich wymiarów, standardów jakościowych i nawet rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Istotne jest to, że uchwała w dniu jej wejścia w życie obejmuje również obiekty, które już znajdują się na terenie miasta.

Po co komu taka uchwała?

Głównym celem takiej uchwały jest walka z chaosem reklamowy, tzw. reklamozą w mieście, która nierzadko oszpeca miasto. Dodatkowo im więcej reklam w jednym miejscu, tym mniejsza ich skuteczność. Wprowadzenie uchwały krajobrazowej w życie prowadzi do poprawienia estetyki przestrzeni publicznej i pozwala unormować sposób prezentowania reklam. Oprócz pożytku dla mieszkańców, którzy nie będą już dłużej „atakowani” przez wszechobecne reklamy, uchwała pomoże także reklamodawcom tworzenie reklam, które będą najmniej inwazyjne i jednocześnie skuteczniejsze w odbiorze. Podstawą prawną takiej uchwały jest Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inne miasta, które walczą z reklamozą

W 2021 roku Rada Miasta Mikołów zagłosowała za przyjęciem Uchwały Krajobrazowej i już 4 kwietnia uchwała weszła w życie. Uchwała podzieliła Mikołów na strefy reklamowe:

 • Stare Miasto
 • Śródmieście
 • Tereny poza obwodnicą miasta
 • Obiekty handlowe
 • Stacje paliw
 • Zabudowa produkcyjna
 • Ochrona krajobrazu przyrodniczego
 • Obszary drogowe
 • Skrzyżowania

Inne miasta, które ruszyły na wojnę z reklamami to m. in. Łódź, Gdańsk, Kraków, Poznań