Tychy w czołówce rankingu finansowego samorządów!

Miasto Tychy znalazło się w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2020 rok. Za nami w rankingu znalazły się m. in. Katowice i Warszawa

Tychy

Rok 2020 był dla jednostek samorządu terytorialnego rokiem pełnym nowych wyzwań. Pandemia spowodowana przez COVID-19 stanowiła i nadal stanowi poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa, w tym dla poszczególnych wspólnot samorządowych.

Odmienne podejście do gospodarki

Organizacja trybu pracy urzędów, szkół czy licznych placówek medycznych, w tym pandemicznym czasie, wiązała się z nowymi zadaniami. Decyzje i regulacje prawne rządu, często podejmowane w krótki czasie, wymuszały na jednostkach samorządu terytorialnego zmianę ich dotychczasowej działalności czy sposobu pracy, wpływając na ich finanse, ale były niezbędne wobec stanu epidemii. Niższe i często nieregularne wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z zamrożenia gospodarki, znacząco oddziaływały na harmonogram wpływu środków budżetowych, utrudniając realizację podstawowych zadań, nie wspominając już o planowanych inwestycjach, co znalazło odzwierciedlenie w Rankingu.

Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność. – Stwierdził Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Można z pewnością stwierdzić, że spowodowany epidemią kryzys udowodnił, że w Polsce samorządność jest. Chociaż nie ma rozwiązań idealnych, nasze samorządy, które istnieją ledwie 30 lat po raz kolejny, udowodniły swoją żywotność i efektywność. – Dodał

Tychy w czołówce!

W grupie 66 miast na prawach powiatów w 2020 roku najlepsze wyniki uzyskały:

 1. Poznań
 2. Tychy
 3. Gliwice
 4. Warszawa
 5. Gdańsk
 6. Katowice
 7. Sopot
 8. Świnoujście
 9. Sosnowiec
 10. Bielsko-Biała
Ranking

Sposób oceny

Zastosowano miernik syntetyczny jako wielokryterialny miernik oceny. Wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstały poprzednie rankingi. Są to:

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących