Tychy w czołówce rankingu gmin z największym dochodem w latach 2017–2019

Ranking nadwyżki operacyjnej miast na 1 mieszkańca, przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, prezentuje kondycję polskich samorządów u progu pandemii.

Urząd Miasta Tychy

Tychy zajęły 6. miejsce w rankingu miast na prawach powiatu w Polsce. Nadwyżka budżetowa na osobę w latach 2017-2019 w mieście wyniosła 606,03 zł.

Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Sopot z nadwyżką 1421,69 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się:

  • Świnoujście,
  • Gliwice,
  • Płock,
  • Dąbrowa Górnicza.
- Na dobrą kondycję naszego miasta duży wpływ ma racjonalne zarządzanie finansami miasta, wysokie dochody własne gminy m.in. z podatku PIT oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, przede wszystkim środków europejskich. Mam jednak obawy, jak będą przedstawiały się wyniki rankingu w przyszłym roku ze względu na negatywne skutki pandemii oraz wzrost wydatków ponoszonych przez samorządy np. na funkcjonowanie oświaty - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Kryzys w 2020?

Z rankingu przygotowanego przez Pawła Swianewicza i Julitę Łukomską wynika, że to duże miasta w największym stopniu ucierpiały na skutek spadku dochodów w 2020 roku.

Liderzy rankingu

W gronie jednostek z nadwyżką per capita przekraczającą 1000 zł nie ma ani jednego miasta wojewódzkiego (najlepszy rezultat notuje Gdańsk – 775 zł). Absolutnym liderem rankingu jest gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie, powiat bełchatowski) z nadwyżką na głowę mieszkańca przekraczającą 14 tys. zł. Następna w zestawieniu jest Rząśnia (ponad 4 tys. zł).

Już w 2019 roku tyscy urzędnicy przewidywali większe wydatki w 2020 roku. Szczególnie widoczny był wzrost wydatków bieżących o 74,8 mln zł, co głównie wynikało z rozszerzenia rządowego programu „Rodzina 500+” i przyznania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wyraźnie spada różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi

- W roku 2017 różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 97 mln zł, a planowana na rok 2021 – zaledwie 15 mln zł. Jest to skutek większej dynamiki wzrostu wydatków nad dochodami, co wynika przede wszystkim z ograniczenia dochodów własnych z tytułu PIT i CIT. Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że to właśnie ta różnica stanowi o potencjale inwestycyjnym samorządu oraz o możliwości regulowania przez samorząd zobowiązań dłużnych wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów

Największa tyska inwestycja

Jedną z największych inwestycji w regionie jest, rozpoczęte w 2019 roku, wprowadzanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Koszt inwestycji planowany jest na ponad 124 mln zł, z czego z czego 85 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kolejne prawie 13 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

System zakłada znaczące usprawnienie komunikacji w mieście, poprawę bezpieczeństwa, a także stworzy możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Będzie działał w oparciu o ogromną liczbę danych pozyskiwanych z czujników i urządzeń zainstalowanych w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, głównych ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, a także w autobusach komunikacji miejskiej.