Tychy zajęły 5. miejsce pod względem wydatków inwestycyjnych. Ogłoszono coroczny ranking

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” kolejny raz przygotowało ranking pn. „Wydatki inwestycyjne samorządów”. Nasze miasto zajęło 5. miejsce w kategorii „Miasta na prawach powiatu”.

Facebook / Andrzej Dziuba - Prezydent Tychów
243113873 402169591469760 6272979168855197972 n

Podczas Gali Inwestorów Samorządowych na XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, oficjalnie ogłoszono wyniki rankingu i wręczono wyróżnienia. Nagrodę w imieniu Miasta Tychy odebrała Skarbnik Miasta Tychy – Urszula Dryka.

Tychy zajęły w rankingu 5. miejsce. Średnie wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020 wyniosły 2150,06 zł na osobę. Większe wydatki były jedynie w takich miastach jak:

  • Suwałki
  • Gliwice
  • Krosno
  • Świnoujście

W pierwszej 10 znalazły się także takie miasta jak:

  • Gdynia
  • Płock
  • Konin
  • Sopot
  • Bielsko – Biała
- Zajęcie tak wysokiego miejsca w rankingu jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. To świadczy o tym, że pomimo trudnych czasów związanych z pandemią, udało nam się zrealizować wiele inwestycji, które mają realny wpływ na przestrzeń, w której żyjemy. Dzięki zdrowym finansom miasta, nie musieliśmy rezygnować też z rozpoczęcia planowanych inwestycji, co jest istotne m.in. dla lokalnej gospodarki – poinformował Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Twórcy rankingu

Autorami rankingu są Paweł Swianiewicz, któru jest profesorem ekonomii, kierownikiem Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, która jest adiunktem w tej samej katedrze. Metoda rankingu była identyczna jak w ubiegłych latach.

- Pod uwagę wzięliśmy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – podkreślają autorzy Rankingu.