Tychy: Zgłaszanie niedogodności i problemów związanych z ITS. Gdzie się kontaktować?

Tyska radna zapytała, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące działalności Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. Sprawdź, gdzie się można zgłosić problemy z ITS-em.

Unsplash.com
Zadzwoń do ITS

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, w sprawie uwag dotyczących działalności systemu mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio pod numerem 32 493 02 96. – W odpowiedzi na interpelację dotyczącą możliwości zgłaszania przez mieszkańców niedogodności i problemów związanych z wdrożeniem w Tychach lnteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie lTS), uprzejmie informuję, że z uwagi na trwające czynności formalnego odbioru systemu, testy funkcjonalności i szkolenia personelu, w chwili obecnej jest to możliwe w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.00 do godz. 15,00 pod numerem telefonu 32 493 02 96 – czytamy w treści odpowiedzi MZUiM.

Kontakt w sprawie ITS

Jak informuje dyrektor MZUiM w Tychach Artur Kruczek od 1 sierpnia 2022 r. uruchomiono dodatkowe kanały komunikacji z mieszkańcami:

  • mailowe na specjalnie utworzoną i dedykowaną do tego skrzynkę poczty elektronicznej z adresem: zgloszenie@its.tychy.pl;
  • poprzez portal informacyjny systemu –zakładka ,,Zgłoszenie", zawierająca szablon wiadomości z niezbędnymi do podjęcia działań danymi.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach zwracają uwagę, że „Z uwagi na szczególne zainteresowanie ze strony MZUiM w Tychach zbieraniem sygnałów od mieszkańców Naszego miasta w tym obszarze, planujemy rozpowszechnienie i popularyzację wymienionych kanałów komunikacji i poprzez lokalne media”.

- Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że w trakcie budowy w Tychach lnteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem zgłaszanie uwag przez obywateli było możliwe i chętnie wykorzystanie - głównie poprzez zgłoszenia mailowe na adres poczty elektronicznej MZUIM w Tychach lub sekretariatu biura projektu – zapewnia dyrektor MZUiM Artur Kruczek.