Tychy zostały nominowane w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Sprawdź jak zagłosować!

Miasto Tychy otrzymało nominację w konkursie „Zdrowy Samorząd 2022” za działania edukacyjno-informacyjne dotyczące promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji zdrowia psychicznego.

Unsplash.com
Austin kehmeier lyi K Ex A4z QA unsplash

Za podjęte przez miasto działania w latach 2018, 2019 i 2021, Tychy otrzymały nominację w piątej edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Organizatorem jest PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu.

Nagrody - statuetki „Zdrowy Samorząd 2022” – mają zostać przyznane w kategoriach:

 • Zdrowa Gmina/Miasto
 • Zdrowy Powiat
 • Zdrowe Województwo

Jeden z programów otrzyma nagrodę czytelników Rynku Zdrowia i PortalSamorzadowy.pl. Do 14 lutego 2022 r. (do godz. 12.00) trwa internetowe głosowanie. Każdy może oddać głos "za" lub "przeciw" każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych polskich samorządów. Na Tychy głosować można na stronie portalsamorzadowy.pl

Działania edukacyjno-informacyjne w Tychach

– Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia obejmujące promocję zdrowia psychicznego są też odpowiedzią na sytuację epidemiologiczną w obszarze zdrowia publicznego. Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność zmiany funkcjonowania szkół. Stan ten spowodował u wielu dzieci i młodzieży negatywne skutki psychologiczne i zdrowotne. Wielu z nich cierpi na obniżone samopoczucie, przygnębienie, lęki i problemy z koncentracją – informują organizatorzy konkursu.

Na realizację działań edukacyjno-informacyjnych w ww. zakresie wykorzystano środki finansowe w kwocie:

 • 2018 r. - 11 313,87 zł;
 • 2019 r. - 11 381,52 zł;
 • 2021 r. - 14 895 zł.

Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-informacyjnymi w poszczególnych:

 • 2018 r. - 682;
 • 2019 r. - 592*;
 • 2021 r. - 807.
* Do liczby 592 osób w 2019 r należałoby doliczyć liczbę odbiorców kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców, m.in. w nakład lokalnej prasy, w której ukazały się artykuły, tj.12 000 – zaznaczają organizatorzy konkursu.

W ramach działań przeprowadzono, między innymi:

 • w 2018-2019r. spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna z instruktażem, studium przypadku, ankieta ewaluacyjna, broszura edukacyjna)
 • w 2018-2019r. spotkania edukacyjno-informacyjne dla nauczycieli, pedagogów oraz pracowników będących w bezpośrednim kontakcie z osobami o szczególnych potrzebach w tyskich placówkach działających na rzecz mieszkańców (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna z instruktażem, studium przypadku, ankieta ewaluacyjna)
 • w 2021r. 30 warsztatów dla uczniów z cyklu „Jak nie stracić rozumu w domu i w szkole?” prowadzonych w systemie stacjonarnym; 6 warsztatów w zakresie promocji zdrowia psychicznego dla wybranych grup zawodowych będących w bezpośrednim kontakcie z uczniami, które odbyły się poza treningiem relaksacji dla nauczycieli w systemie zdalnym.
 • inne warsztaty ("Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia – jak rozpoznać czynniki biologiczne, rodzinne, społeczne i środowiskowe", "Jak dogadać się z nastolatkiem", "Spektrum autyzmu – z szczególnym uwzględnieniem Aspergera", "Depresja", "Uzależnienie od ekranu")
– Celem podjętych przez Urząd Miasta Tychy działań była psychoedukacja młodzieży, nt. depresji i możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy oraz wskazanie miejsc wsparcia i profesjonalnej pomocy dla młodzieży wykazującej stany depresyjne. Wprowadzony w 2021r. projekt dodatkowo miał na celu zapoznanie uczniów z problemami natury psychicznej, z którymi mogą się spotkać u siebie lub u rówieśników. Wśród nauczycieli zadanie miało na celu zapoznanie z najczęstszymi problemami z zakresu psychopatologii – dodają tyscy urzędnicy.