Tyscy kierowcy muszą się dostosować. Ważne zmiany w prawie o ruchu drogowym

Od dzisiaj 1 czerwca 2021 roku zaczynają obowiązywać przepisy m. in. zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach.

Auta

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez przejście w nowych przepisach znalazł się zapis, który zobowiązuje kierowców do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale również jego okolicy. Dodatkowo przepis nakazuje stworzenie możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy dalej nie jest zwolniony z obowiązku!

Zmiany nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz do korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu pieszy nie może wejść na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

Od 1 czerwca 2021r. zmienia się także dopuszczalna prędkość w mieście

Przez całą dobę w terenie zabudowanym będzie można poruszać z prędkością 50km/h.

Minimalny odstęp między pojazdami

Na autostradach i drogach ekspresowych kierowca musi zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Zasady tej nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.