Tyscy maturzyści lepsi od większości śląskich uczniów!

5 lipca 2021 r. tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów maturalnych. Spośród tegorocznych absolwentów tyskich publicznych liceów i techników do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 762 uczniów, z czego świadectwo dojrzałości otrzymało 581 uczniów.

Matury

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w maju 2021 roku przystąpiło 29 684 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) w województwie śląskim.

Wyniki tyskich uczniów

Zdawalność matur w tyskich szkołach publicznych wyniosła 76,3%. Średnio zdawalność w tyskich publicznych liceach ogólnokształcących wyniosła 86,6%, natomiast w tyskich publicznych technikach 61,3%. Średnia zdawalność matur w 2021r. w województwie śląskim wyniosła 72,8%.

Maturzyści obowiązkowo przystąpili do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Aby egzamin został uznany za zdany wystarczyło uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych. Średnio najlepsze wyniki uczniowie tyskich szkół uzyskali z języka obcego.

Odsetek sukcesów w województwie śląskim

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2021r.

OKE Jaworzno

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w 2021 r. ogłoszone zostaną 10 września 2021 r. po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych w dniu 24 sierpnia 2021 r. dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

czytaj więcej:

Planowany przebieg linii

Warianty planowanej linii kolejowej przebiegają przez Tychy

Julie ricard r TX Kkh Hgo VM unsplash

Zbiórka żywności w Tychach dla uchodźców

256452357 718677832851470 3457952839384058386 n

W Tychach pojawiły się budki lęgowe dla ptaków

Jim reardan gysl V Zcs NK4 unsplash

Program Czysty Powiat to oszustwo!

Skrzyżowanie Tychy

Kolejne skrzyżowanie w Tychach w przebudowie

Serena repice lentini 9rwx Zc J Pdp I unsplash

Wodny Park Tychy znowu uczy pływać tyskich uczniów

Rowan heuvel e S Pe2 Emr E unsplash

Tyskie dni trzeźwości. Bezpłatne dyżury terapeutów