Tyscy radni domagają się ograniczenia odoru pochodzącego z oczyszczalni ścieków

Klub Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby domaga się podjęcia natychmiastowych działań w celu przystosowania miejskiej oczyszczalni ścieków do ograniczenia generowania fetoru, który jest uciążliwy dla mieszkańców.

fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Oczyszczalnia Ścieków Tychy

Tyscy radni złożyli interpelacje w sprawie natychmiastowej budowy szczelnej śluzy do odbioru odpadów biologicznych. W taki sposób, żeby jak najbardziej ograniczały generowanie odoru, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Równocześnie radni chcą, żeby odór według nich pochodzący z oczyszczalni ścieków przy u. Lokalnej przestał uprzykrzać życie mieszkańcom.

– Zobowiązujemy zarząd spółki do wskazania terminu wprowadzenia pierwszych działań związanych z adaptacją obiektu do przyjmowania odpadów biologicznych, które doprowadzą do poprawy bieżącej sytuacji. Chcemy raz jeszcze przypomnieć, że wyłącznie wspólne i harmonijne działanie przyniesie oczekiwany skutek, dlatego oczekujemy bieżącego informowania nas radnych oraz mieszkańców o podejmowanych krokach przesz spółkę – apeluje Lidia Gajdas, Przewodnicząca Klubu Radnych.

"Odczuwanie zapachów jest kwestią bardzo indywidualną"

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi RCGW S. A. „zarządcy oczyszczalni ścieków, temat uciążliwości zapachowych jest tematem bardzo ważnym, a jednocześnie bardzo trudnym. Świadczy o tym między innymi fakt braku regulacji prawnych w zakresie uciążliwości zapachowym, zarówno w prawie polskim jak i unijnym. Odczuwanie zapachów jest kwestią bardzo indywidualną”.

RCGW informuje, że wdrożono wiele rozwiązań, które eliminują uciążliwości zapachowe pochodzące z oczyszczania ścieków. Spółka zapewnia, że dzięki hermetyzacji obiektów i zastosowaniu biofiltrów oczyszczających powietrze udaje się zniwelować większość stałych niepożądanych efektów zapachowych.

– W celu zapewnienia jeszcze większej redukcji substancji złowonnych podczas rozładunku odpadów podjęto kolejne działania, przeprowadzono badania powietrza i określono, które substancje powinny zostać z niego usunięte w pierwszej kolejności. W tym celu podjęliśmy współpracę z jedną z firm dostarczającą rozwiązania eliminujące substancje złowonne. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków trwają testy zaproponowanego rozwiązania – informuje RCGW S. A.

Wysypisko śmieci blokuje zapach pochodzący z oczyszczalni ścieków

W odpowiedzi zarząd oczyszczalni zwrócił jeszcze uwagę na „barierę wysokościową” złożoną z wysypiska śmieci. Wspomniana bariera ma blokować przenikanie uciążliwości zapachowych na północnych terenach od oczyszczalni ścieków.

– Nie możemy się zgodzić, z opinią że cała uciążliwość zapachowa powstająca w okolicy strefy ekonomicznej pochodzi tylko i wyłącznie z oczyszczalni ścieków. Z punktu widzenia technologicznego nie istnieje taka możliwość, aby uciążliwości tę były odczuwalne w rejonach na północ od oczyszczalni. Wynika to przede wszystkim z faktu że na północ od terenu oczyszczalni ścieków znajduje się bariera wysokościowa w postaci wysypiska śmieci – informuje RCGW.

Dodatkowo spółka zarządzająca oczyszczalnią ścieków prosi, aby w ramach współpracy przy każdym zgłoszeniu odczuwalnych uciążliwości zapachowych oddelegować odpowiedzialne osoby na miejsce zgłoszenia w celu wspólnej weryfikacji źródła pochodzenia substancji złowonnych. Spółka RCGW zapewnia, że wtedy we wskazane miejsce wyśle swojego przedstawiciela.