Tyscy radni zapytali o stan i liczbę schronów na terenie Tychów

Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zapytali tyski urząd miasta o stan i liczbę schronów w Tychach. W odpowiedzi miasto poinformowało między innymi o 26 syrenach alarmowych w mieście.

Unsplash.com
Schrony w Tychach

Tyscy radni w związku z przemyśleniami, obawami i zapytaniami mieszkańców postanowili wystosować oficjalne zapytanie do tyskich urzędników o stan tyskich schronów, które w większości powstały w latach 50. XX w. – Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia wynikające z agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz szereg związanych z tym przemyśleń, obaw i zapytań mieszkańców, prosimy o udzielenie informacji na temat ilości schronów na terenie miasta, ilości „innych" pomieszczeń mogących służyć w tej funkcji, oraz ich stanu na ta chwilę. Czy jest, a jeśli tak to w jakich czasookresach, przeprowadzana inwentaryzacja takich pomieszczeń – napisali radni w interpelacji (pisownia oryginalna).

26 syren i System Wczesnego Ostrzegania w Tychach

W odpowiedzi na zapytanie naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Janusz Sojka odpisał: „W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia decyzję o ewakuacji bądź też przemieszczania się do ukryć doraźnych podejmuje właściwy terenowo Szef Obrony Cywilnej (w przypadku Miasta Tychy - Prezydent Miasta)”. Dodał także, że decyzja o ewakuacji, czy udaniu się do schronów zostanie rozprzestrzeniona za pomocą Systemu Wczesnego Ostrzegania opartego na nowoczesnych syrenach alarmowych, których jest w mieście 26.

Dodatkowo radni poprosili o informacje dotyczącą przygotowania miasta na wypadek zagrożenia wojną. – Czy są określone procedury, czy są prowadzone ćwiczenia służb, czy są wyznaczone odpowiedzialne osoby do szybkiego reagowania i zarządzania w kryzysowych sytuacjach – pytają tyscy radni.

Naczelnik wydziału Janusz Sojka odpowiedział na zapytanie radnych przedstawiając, gdzie można znaleźć opracowane przez miasto Tychy procedury: w planie ewakuacji stworzonym w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia i w planie operacyjnym funkcjonowania miasta Tychy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, dokument jednak jest niejawny.

Miasto poinformowało także, że w Tychach jest 87 lokalizacji z miejscami, gdzie mogą schować się mieszkańcy. – Informuję, że w mieście Tychy znajdują się doraźne ukrycia dla ludności (87 lokalizacji) – odpowiada Janusz Sojka.

Znaczna część schronów mających na celu ochronę mieszkańców na wypadek zagrożenia znajduje się w Starych Tychach. Budynki na osiedlach A i B w Tychach projektowano zgodnie z zaleceniem, które mówiło o tym, żeby budynki posiadały schrony zdolne pomieścić wszystkich mieszkańców z danego rejonu.