Tyscy strażacy ćwiczyli przy al. Bielskiej ratownictwo wysokościowe

W dniu 08.06.2021 r. od godz. 10:00 na terenie placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Bielskiej w Tychach (w pobliżu obiektu WORD i Tomograf w Tychach al. Bielska 105) odbywały się ćwiczenia straży pożarnej.

Ćwiczenia

Zakres ćwiczeń obejmował działania ratownicze w przypadku zasłabnięcia operatora żurawia w kabinie maszyny na terenie placu budowy. Scenariusz ćwiczeń zakładał brak możliwości dotarcia do osoby poszkodowanej przy użyciu drabiny mechanicznej (ze względu na wysokość żurawia wieżowego oraz trudny teren placu budowy). Zmuszało to strażaków do przeprowadzenia ewakuacji osoby poszkodowanej do miejsca bezpiecznego na ziemi z wykorzystaniem technik linowych przy współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego. Ważnym aspektem ćwiczeń było również dotarcie do osoby poszkodowanej znajdującej się w kabinie żurawia, ewakuacja tej osoby w miejsce umożliwiające wykonywanie medycznych działań ratowniczych, a także zabezpieczenie ratowników podczas prowadzonych działań na wysokości.

Celem ćwiczeń było:

  • Przypomnienie zasad BHP oraz zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych na wysokości.
  • Przedstawienie charakterystyki żurawia wieżowego – m. in. budowa, sterowanie, stateczność, zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne.
  • Doskonalenie technik ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego – ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. dotarcia ratowników do osoby znajdującej się na wysokości,
  2. zabezpieczenia ratowników podczas wykonywania czynności ratowniczych na wysokości,
  3. ewakuacji osoby poszkodowanej na wysokości z kabiny w miejsce umożliwiające wykonywanie medycznych działań ratowniczych,
  4. ewakuacji osoby poszkodowanej z wysokości w miejsce bezpieczne na ziemi z wykorzystaniem technik linowych.
  • Podnoszenie umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego w celu ewakuacji osoby poszkodowanej w miejsce bezpieczne na ziemi.

W ćwiczeniach udział brały jednostki ratowniczo – gaśnicze z JRG KM PSP w Tychach oraz JRG KM PSP w Jastrzębiu Zdroju.