Tyscy strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce

7 lipca 2021r., około godziny 15:00 dyżurny straży miejskiej w Tychach, otrzymał zgłoszenie o przebywającej w zaroślach starszej osobie która prawdopodobnie może potrzebować pomocy.

Seniorka

Na miejsce dyżurny bezzwłocznie zadysponował podległy mu patrol. W gęstych zaroślach strażnicy zauważyli starszą kobietę. Ze względu na utrudniony dostęp, jeden ze strażników przeskoczył płot celem rozeznania sytuacji, natomiast drugi wezwał straż pożarną, która po przyjeździe rozcięła metalowy płot, tak aby kobieta swobodnie mogła wyjść.

Natychmiastowa pomoc

Na miejsce zdarzenia, po kilkunastu minutach drugi patrol straży miejskiej przywiózł krewną seniorki, natomiast będący na miejscu zespół ratownictwa medycznego, przejął kobietę celem dalszych, profilaktycznych badań.

Zaginięcia starszych osób

Osoby starsze stanowią coraz większy odsetek naszego społeczeństwa. Według badań publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba seniorów w Polsce regularnie wzrasta. Przykładowo, w 2010 roku stanowili oni od 19,6% całej populacji, natomiast w roku 2018 roku wiek senioralny przekroczył już co czwarty mieszkaniec naszego kraju. Z uwagi na stan psychofizyczny i zmiany związane z procesami starzenia, seniorzy to osoby szczególnie podatne na różnego rodzaju wypadki i sytuacje zagrażające ich życiu czy zdrowiu. Przykładami takich zdarzeń są zaginięcia.