Tyski poseł z apelem do prezydenta Siemianowic Śląskich. Chodzi o antyszczepionkowe plakaty

Michał Gramatyka wystosował apel do prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha. Tyski poseł domaga się powstrzymania umieszczania w publicznych miejscach kłamliwych materiałów.

W Siemianowicach Śląskich niedawno na nośnika zarządzanych przez miasto pojawiły się plakaty antyszczepionkowców. Poseł Polski 2050 zwraca uwagę, że forma graficzna i treść plakatów może budzić oburzenie wśród mieszkańców. – Zawierają one nieprawdziwą informację, jakoby szczepionki przeciwko COVID-19 były „eksperymentalnym preparatem”, w nieuzasadniony sposób atakują rząd oraz Radę Medyczną przy Premierze RP – informuje poseł Michał Gramatyka.

Więcej na temat plakatów na 24kato.pl: Plakaty antyszczepionkowców w Siemianowicach Śląskich

Odpowiedź urzędu miasta Siemianowic Śląskich

– Urzędnicy nie udzielili zgody na umieszczenie tych plakatów. Były to plakaty w liczbie dwóch sztuk. Zostały zawieszone najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem 9 stycznia i zostały zdjęte następnego dnia rano przez pracowników miejskich – informuje Piotr Kochanek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Tyski poseł domaga się usunięcia ze stanowiska prezydenta Siemianowic Śląskich

Poseł Polski 2050 Michał Gramatyka zwraca uwagę na nienaukowe podejście do skuteczności szczepionek prezydenta Siemianowic Śląskich.

– Zwracam także uwagę, że w sposób daleki od naukowej prawdy wypowiada się Pan publicznie na temat skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19. Używane przez Pana sformułowania o „eksperymencie medycznym”, skuteczności amantadyny i inwermektyny w leczeniu COVID-19 oraz samej definicji szczepionki są nieprawdziwe. Stosowana przez Pana argumentacja może podważyć zaufanie społeczeństwa do skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 a to z kolei może skutkować zwiększeniem liczby zgonów i tak niezwykle wysokiej w Polsce – czytamy w apelu Michała Gramatyki.

Dodatkowo na Twitterze tyski poseł zamieścił informację, w której domaga się utraty prezydentury przez Rafała Piecha za „kłamstwa, które głosi na temat szczepionek”. Powołuje się przy tym na Radę Medyczną, która twierdzi, że negowanie wartości szczepień powinno skutkować utratą stanowisk publicznych.