Tyski Sport S.A. otrzymało licencję do używania znaku „GKS TYCHY”

GKS Tychy poinformował, że stowarzyszenie kultury fizycznej Górniczy Klub Sportowy Tychy oraz Tyski Sport S.A. zawarli porozumienie, na podstawie którego strony uregulowały zasady współpracy w zakresie używania i korzystania z herbu „GKS TYCHY”.

IMG 1152 1024x768

Dzięki zawartemu porozumieniu Tyski Sport S.A. otrzymał licencję do używania zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego słowno-graficznego „GKS TYCHY”, co do którego stowarzyszenie posiada prawo ochronne. Umowa będzie obowiązywała przez określony czas - 20 lat.

Co daje otrzymanie licencji?

Udzielona licencja obejmują wyłączność w zakresie działalności sekcji sportowych seniorskiego hokeja na lodzie mężczyzn, koszykówki mężczyzn oraz e-sportu, a także daje prawo do korzystania ze znaku towarowego m.in. w zakresie historycznych sekcji sportowych GKS Tychy oraz działalności obiektów sportowych.

Zakończyliśmy niełatwe, ale ostatecznie niezwykle owocne rozmowy. Porozumienie było konieczne dla dobra rozwoju i wizerunku sportu w mieście Tychy, a przede wszystkim dla dalszej budowy marki „GKS TYCHY”, która jest niezwykle ważna nie tylko dla kibiców klubu, ale również dla całego miasta – powiedział Krzysztof Woźniak, Prezes Zarządu Tyski Sport S.A.

Dodatkowo strony wyjaśniły wszelkie wątpliwości związane z dotychczasowym korzystaniem przez Spółkę ze znaku towarowego zabezpieczonego prawem ochronnym na rzecz stowarzyszenia kultury fizycznej Górniczy Klub Sportowy Tychy.

Nie ukrywam, iż negocjacje z Tyski Sport S.A. były bardzo trudne. Mając na uwadze dobro i rozwój GKS od wielu już lat sygnalizowaliśmy konieczność zawarcia takiego porozumienia. Chciałbym pokreślić, że w zasadzie od 2016 roku dążyliśmy do podpisania umowy ze spółką, aby w końcu uregulować te kwestie. Po latach udało się dojść do finału. Wykazując olbrzymią cierpliwość oraz mając na uwadze dobro GKS Tychy rezygnujemy z wielu potencjalnych możliwości, jakie daje nam prawo do herbu GKS Tychy. Mamy nadzieję, że będzie nam to zapamiętane, a Tyski Sport S.A. będzie robił wszystko, aby prowadzone sekcje sportowe osiągały bardzo dobre wyniki sportowe – podsumował Ireneusz Ruchała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Górniczy Klub Sportowy Tychy.

Dwie spółki GKS

Do tej pory Tyski Sport S.A. był właścicielem znaku „GKS TYCHY” w zakresie, w jakim znak związany był z działalnością sekcji piłki nożnej, która aktualnie znajduje się w strukturach Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A.