Tyski system ITS. Czym są tajemnicze czarne tablice przypominające billboardy?

Niedawno na terenie Tychów pojawiły się czarne tablice przypominające billboardy. Czym są te nietypowe elementy krajobrazu?

Tablica VMS

W ramach projektu „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” w Tychach prowadzone są prace mające na celu wprowadzić system w życie. Tablice, które niedawno pojawiły się przy tyskich drogach są niczym innym jak znakami o zmiennej treści (VMS). Po uruchomieniu systemu ITS tablice mają informować, za pomocą komunikatów tekstowych oraz graficznych, uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach oraz utrudnieniach na drogach.

Założenia systemu ITS

System zakłada sterowanie oraz monitorowanie ruchu drogowego. Na tyskich ulicach oprócz tablic mają pojawić się m. in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe. ITS zakłada znaczne usprawnienie procesu ważenia pojazdów, co przyczyni się do zmniejszenia ilości przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem ma przede wszystkim znacząco poprawić funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco monitorowany na e-mapach i w razie opóźnień, zarządzający ruchem będzie mógł szybko zareagować, wprowadzając priorytet przejazdu dla wybranych pojazdów.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia spodziewane
jest osiągnięcie trzech kluczowych efektów:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 • poprawa konkurencyjności czasowej komunikacji publiczne,
 • redukcja wypadków i kolizji drogowych.

Dodatkowo, realizacja ma przyczynić się do:

 • redukcji zużycia energii elektrycznej i paliw płynnych,
 • wspomagania utrzymania zimowego dróg i możliwość natychmiastowej reakcji, poprzez gromadzenie informacji o drogowych warunkach meteorologicznych,
 • integracji systemu parkingowego z istniejącymi parkingami P&R oraz parkometrami wykonanymi w ramach przedsięwzięcia „Śląska Karta Usług Publicznych,
 • detekcji i rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle na wybranych skrzyżowaniach,
 • odcinkowego pomiaru prędkości w pięciu ciągach drogowych,
 • monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym,
 • doświetlenia przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, tarcz skrzyżowań – wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie niechronionych użytkowników dróg,
 • wdrożenia systemu tablic e-papier na wybranych przystankach,
 • wideo-monitorowania skrzyżowań drogowych,
 • udostępnienia podsystemu planowania podróży oraz informowania o aktualnych warunkach ruch poprzez internetowe platformy informacyjne i aplikacje mobilne.

Planowo realizacja ma zostać ukończona w 2022 roku.