Tyskie dni trzeźwości. Bezpłatne dyżury terapeutów

Urząd Miasta Tychy zaprasza wszystkich zainteresowanych 20 i 21 sierpnia 2021 r. do skorzystania z bezpłatnych dyżurów terapeutów i osób pomagających rozwiązywać problemy alkoholowe.

Rowan heuvel e S Pe2 Emr E unsplash


20 i 21 sierpnia do dyspozycji mieszkańców będą:

  • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy,
  • Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień Mens Sana,
  • stowarzyszenia abstynenckie: Tyski Klub Abstynentów Bosman oraz Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany.

Dodatkowo będzie możliwość spotkania się z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a na tyskich drogach Policja będzie badać trzeźwość kierowców oraz wręczać im materiały profilaktyczne.

Profilaktyka dla przedsiębiorców

Działania profilaktyczne urząd miasta kieruje również do przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe.

- Edukacja z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu jest szczególnie ważna, gdy po alkohol w sklepie sięga osoba nieletnia lub nietrzeźwy kierowca. Początkiem sierpnia, kontynuując działania z poprzednich lat, około 50 sprzedawców napojów alkoholowych skorzystało ze szkolenia terenowego w tej tematyce – mówi Iwona Bińkowska – naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy

Pomoc dla potrzebujących

W Punkcie Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków dla uzależnionych i współuzależnionych.Punkt Konsultacyjny jest miejscem, w którym osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin motywowani są do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowani do leczenia specjalistycznego czy skorzystania z pomocy grup samopomocowych. Dodatkowo Punkt udzielana wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym

.Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień MENS SANA oferuje dyżur Terapeutów zarówno telefoniczny jak i na miejscu. Mens Sana to Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych oraz Dzienny Oddział Terapii dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Środków Psychoaktywnych. Realizuje się tu programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielane są świadczenia lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

W piątek i w sobotę członkowie Tyskiego Klubu Abstynentów Bosman oraz Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego Paprocany, korzystając ze swojego osobistego doświadczenia, udzielą informacji jak można walczyć z chorobą alkoholową oraz gdzie szukać pomocy.Poprzez swoje działania stowarzyszenia promują abstynencję i zdrowy styl życia, wspierają rodziny, które mogą podjąć wspólny trud odbudowywania więzi i relacji utraconych w trakcie choroby.

Dla zainteresowanych swój dyżur w siedzibie Urzędu Miasta Tychy będą pełnić członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy pomogą wypełnić wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz przedstawią procedurę działania Komisji..

Godziny i daty

Sobota Niedziela

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

ul. Nałkowskiej 19 siedziba Stowarzyszenia Trzeźwość Życia

32/720-52-42

10:00-18:00

10:00-15:00

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień

MENS SANA

ul. Bukowa 20

32/327-51-83

605-637-072

8:00-20:00

8:00-13:00

TYSKI KLUB ABSTYNENTÓW BOSMAN

al. Piłsudskiego 12/317

10:00-18:00

10:00-18:00

ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI PAPROCANY

Przystań Żeglarska Paprocany

10:00-18:00

10:00-18:00

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 Biuro Obsługi Klienta

32/776-30-30

14:00-16:00

12:00-14:00