Tyskie Inicjatywy Kulturalne w 2022 roku. Jakie wydarzenia czekają na nas w tym roku?

Komisja Konkursowa wybrała najlepsze oferty do realizacji w 2022 r. w Tychach w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 21 ofert, jury wybrało spośród nich 11 najlepszych.

Unsplash.com
Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2022

W konkursie dotyczącym inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w 2022 roku zostało wybranych 11 ofert. Miasto wyda 230 tys. złotych na dotacje dla organizatorów tegorocznych wydarzeń.

Wydarzenia kulturalne w 2022 r.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

 • Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile
 • Wielka klasyka w tyskich kościołach
 • 6 000 zł
 • Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
 • Pierwszy tyski zin fotograficzny i Cykl bezpłatnych warsztatów fotograficznych
 • 2 500 zł i 9 050 zł
 • Fundacja #wszystkierodzajeteatru
 • Przygotowanie spektaklu Grupy artystycznej T.C.R. pt. „konTCeR”
 • 30 050 zł
 • Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo
 • Cykl koncertów i Koncert Chóru Cantate Deo
 • 4 700 zł i 4 700 zł
 • Fundacja Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA”
 • Premiera Teatru BELFEgoR – „Geriatria. Drugie piętro na prawo”
 • 7 000 zł
 • Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki
 • VII Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromedon
 • 70 000 zł
 • Fundacja Oui Silesie!
 • II Tyski Tydzień Kultury Orientu
 • 5 000 zł
 • Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny
 • Tyskie Inicjatywy Kulturalne „Christoforos dla Tychów”
 • 87 000 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach
 • Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2022
 • 4 000 zł

Dofinansowanie otrzymały oferty, które zostały prawidłowo sporządzone oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów. Największą dotację otrzymała oferta Ośrodku Christoforos przy Parafii bł. Karoliny (87 tys. zł). Najniższą dotację otrzymała oferta Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego (2,5 tys. zł).

Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny – jego założycielem i dyrektorem jest ks. prałat Józef Szklorz, proboszcz parafii bł. Karoliny w Tychach. W ośrodku organizowane są zajęcia kulturalne i sportowa, a także półkolonie i kolonie dla dzieci. Ośrodek pomaga nie tylko najmłodszym mieszkańcom miasta, znajduje się w nim także świetlica dla seniorów i klub seniora.

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne – to grupa pasjonatów fotografii z Tychów i okolic, do której należą zarówno amatorzy, jak i zawodowi fotografowie.