Tyskie obchody 102. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

Tychy zapraszają do udziału w wydarzeniach upamiętniających 102. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego, które odbędą się w dzielnicach Paprocany, Urbanowice oraz Czułów.

L 15

W tym roku w ramach obchodów 102. rocznicy I Powstania Śląskiego oprócz mszy świętych oraz uroczystości złożenia hołdu przed pomnikami w Paprocanach, Urbanowicach i Czułowie odbędzie się także pokaz multimedialny – mapping pn . „100-lecie wybuchu III Powstania Śląskiego – Śląsk wspólna sprawa” zrealizowany przez Biuro Programu “Niepodległa” oraz VIII Miejski Rajd Rowerowy „Śladami Powstańców Śląskich” organizowany przez Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE w Tychach.

Pełny program obchodów:

15.08.2021
Paprocany-Urbanowice

  • 11:00 msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Paprocanach
  • 14:00 złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą wybuch I Powstania Śląskiego (ul. Paprocańska 156)
  • 15:15 złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich i Ofiar II Wojny Światowej w Tychach Urbanowicach (ul. Główna)
  • 16.00 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem Szwarne Karlusy (Klub Urbanowice MCK, ul. Przejazdowa 8)

15.08.2021
Mapping
Elewacja Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, al. Niepodległości 53

  • 20.30-22.00 100 -lecie wybuchu III Powstania Śląskiego – ŚLĄSK WSPÓLNA SPRAWA widowisko multimedialne Biura Programu „Niepodległa” sfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerem widowiska jest Instytut Śląski.

17.08.2021
Czułów

  • 18:00 msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego w Tychach Czułowie z oprawą muzyczną Chóru Cantante Deo
  • 19:00 złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich (ul. Katowicka)