Tyskie zabytki mogą otrzymać dotacje! Sprawdź jak otrzymać dotacje

Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (m.in. bloki na osiedlach A i B oraz liczne budynki Starych Tychów) wciąż mogą pozyskać środki z tegorocznego budżetu gminy na prace przy tych obiektach.

L 16

Prace mogą być niewielkimi pracami renowacyjnymi, które miałyby zakończyć się do końca listopada tego roku. Do końca września można także składać wnioski o dotację na 2022 rok.

Na co można otrzymać dotację?

W przypadku budynków z gminnej ewidencji zabytków dotacja może być udzielona np. na odnowienie lub uzupełnienie tynków, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien i drzwi, odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych, środki mogą być także przeznaczone na stabilizację konstrukcyjną zabytku oraz na jego zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie.

W przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków zakres dotowanych prac jest znacznie szerszy. Wnioski można składać także w ciągu roku, jednak przyznanie dotacji będzie uzależnione kwotą pozostałych do rozdysponowania środków. W tym roku kwota w budżecie gminy na ten cel to ponad 80 tysięcy złotych – mówi Anna Syska – Miejski Konserwator Zabytków.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie BIP, udziela ich także Miejski Konserwator Zabytków (nr telefonu 32 438 22 8, mail: konserwator.zabytkow@umtychy.pl).

Ubiegłoroczne dotacje

W ubiegłym roku dotowane były prace przy wymianie poszycia dachowego w budynku przy ul. Mikołowskiej 67 oraz inwentaryzacja architektoniczna kościoła pw. Ducha Świętego.