Dlaczego w Tychach nie kosi się często trawników? Tyski Zakład Usług Komunalnych wyjaśnia

Tomasz Stankiewicz
Trawa

Tyski Zakład Usług Komunalnych na swoim profilu na Facebooku odpowiada na pytanie dlaczego w mieście nie prowadzi się koszenia trawników, tak jak miało to miejsce we wcześniejszych latach.

Mając na uwadze zeszłoroczne doświadczenie oraz chęć adaptacji miasta do zmian klimatu, Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach kontynuuje zasady zrównoważonego koszenia trawników.

Poniższe zasady są zbieżne z zaleceniami innych miast, m.in. Warszawy, Krakowa czy Poznania w ramach adaptacji do zmian przyrodniczych i klimatycznych. Ograniczenie koszenia trawników niesie wiele korzyści w mieście związanych ze zdrowiem i komfortem życia jego mieszkańców a najważniejsze z nich to:

 • obniżenie odczuwalnych wysokich temperatur - niekoszony trawnik przyczynia się do lokalnego obniżenia temperatury, czyli ograniczenia tzw. miejskich wysp ciepła
 • poprawa obiegu wody (tzw. małej retencji), czyli zmniejszenie ryzyka podtopień w następstwie nawałnic - zaniechany trawnik ma zdolność do dużej chłonności wody i utrzymywania jej w danym miejscu. Zwiększa dzięki temu wilgotność powietrza w otoczeniu, co jest zbawienne dla zdrowia mieszkańców
 • poprawa różnorodności i równowagi biologicznej - niekoszona trawa daje szansę na powrót zapomnianych gatunków roślin zielnych, dodatkowo jest schronieniem i żerowiskiem dla drobnych kręgowców, tj. ptaków, jeży, ryjówek (czyli m.in. naturalnych wrogów kleszczy, komarów i much). Co ważne, zapewnia odpowiednie warunki dla dziko żyjących zapylaczy: pszczolinek, miesierek, murarek, trzmieli. Trawnik pozostawiony bez ingerencji nie wzbudza pyłu i pyłków (wielu alergików najbardziej cierpi podczas koszenia trawy).

Przyjęta częstotliwość koszenia na rok 2021:

 • pierwsze koszenie trawników rozpoczynamy po przekwitnięciu mniszków lekarskich - rośliny o dużych walorach przyrodniczych i zdrowotnych
 • na terenach przy pasach drogowych koszenie planujemy od 3 do 5 razy w sezonie (krotność zależy od kategorii drogi)
 • w parkach i skwerach koszenie ograniczamy do 4 razy w ciągu sezonu

Dodatkowe zasady i dobre praktyki:

 • w parkach i skwerach wskazujemy strefy, które będą rzadziej koszone. Obejmują one obszary przede wszystkim pod koronami dużych drzew. Chodzi o zachowanie wilgoci oraz poprawienie warunków siedliskowych w ich obrębie
 • przed przystąpieniem do prac sprawdzamy czy w strefach rzadziej koszonych nie zamieszkują podloty
 • uwzględniamy odpowiedni wzrost trawy, aby nie dopuścić do zbyt niskiego koszenia
 • nie kosimy podczas upałów
 • w pasach drogowych, przy ścieżkach pieszych i rowerowych mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo.

Do ogromnej ilości plusów należy jeszcze dodać brak hałasu, który z pewnością niejednokrotnie przerwał nasz głęboki sen.

czytaj dyskusję

czytaj więcej: