Dlaczego w Tychach nie kosi się często trawników? Tyski Zakład Usług Komunalnych wyjaśnia

Tyski Zakład Usług Komunalnych na swoim profilu na Facebooku odpowiada na pytanie dlaczego w mieście nie prowadzi się koszenia trawników, tak jak miało to miejsce we wcześniejszych latach.

Trawa

Mając na uwadze zeszłoroczne doświadczenie oraz chęć adaptacji miasta do zmian klimatu, Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach kontynuuje zasady zrównoważonego koszenia trawników.

Poniższe zasady są zbieżne z zaleceniami innych miast, m.in. Warszawy, Krakowa czy Poznania w ramach adaptacji do zmian przyrodniczych i klimatycznych. Ograniczenie koszenia trawników niesie wiele korzyści w mieście związanych ze zdrowiem i komfortem życia jego mieszkańców a najważniejsze z nich to:

 • obniżenie odczuwalnych wysokich temperatur - niekoszony trawnik przyczynia się do lokalnego obniżenia temperatury, czyli ograniczenia tzw. miejskich wysp ciepła
 • poprawa obiegu wody (tzw. małej retencji), czyli zmniejszenie ryzyka podtopień w następstwie nawałnic - zaniechany trawnik ma zdolność do dużej chłonności wody i utrzymywania jej w danym miejscu. Zwiększa dzięki temu wilgotność powietrza w otoczeniu, co jest zbawienne dla zdrowia mieszkańców
 • poprawa różnorodności i równowagi biologicznej - niekoszona trawa daje szansę na powrót zapomnianych gatunków roślin zielnych, dodatkowo jest schronieniem i żerowiskiem dla drobnych kręgowców, tj. ptaków, jeży, ryjówek (czyli m.in. naturalnych wrogów kleszczy, komarów i much). Co ważne, zapewnia odpowiednie warunki dla dziko żyjących zapylaczy: pszczolinek, miesierek, murarek, trzmieli. Trawnik pozostawiony bez ingerencji nie wzbudza pyłu i pyłków (wielu alergików najbardziej cierpi podczas koszenia trawy).

Przyjęta częstotliwość koszenia na rok 2021:

 • pierwsze koszenie trawników rozpoczynamy po przekwitnięciu mniszków lekarskich - rośliny o dużych walorach przyrodniczych i zdrowotnych
 • na terenach przy pasach drogowych koszenie planujemy od 3 do 5 razy w sezonie (krotność zależy od kategorii drogi)
 • w parkach i skwerach koszenie ograniczamy do 4 razy w ciągu sezonu

Dodatkowe zasady i dobre praktyki:

 • w parkach i skwerach wskazujemy strefy, które będą rzadziej koszone. Obejmują one obszary przede wszystkim pod koronami dużych drzew. Chodzi o zachowanie wilgoci oraz poprawienie warunków siedliskowych w ich obrębie
 • przed przystąpieniem do prac sprawdzamy czy w strefach rzadziej koszonych nie zamieszkują podloty
 • uwzględniamy odpowiedni wzrost trawy, aby nie dopuścić do zbyt niskiego koszenia
 • nie kosimy podczas upałów
 • w pasach drogowych, przy ścieżkach pieszych i rowerowych mamy na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo.

Do ogromnej ilości plusów należy jeszcze dodać brak hałasu, który z pewnością niejednokrotnie przerwał nasz głęboki sen.