W Bieruniu powstanie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

W Urzędzie Miejskim w Bieruniu podpisano akt notarialny, na mocy którego Gmina Bieruń nieodpłatnie przekazała darowiznę na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Chodzi o działkę, na której zostanie wybudowana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.

W Bieruniu zaplanowano budowę długo wyczekiwanej jednostki, która będzie podległa pod Komendę Miejską PSP w Tychach. W najbliższym czasie Państwowa Straż Pożarna otrzyma działkę od Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Jeszcze w 2022 roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. Inwestorem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza powstanie w Bieruniu w rejonie ulic Turystycznej, Św. Kingi i Zarzyny (w pobliżu Starostwa Powiatowego).

Akt notarialny podpisali: Krystian Grzesica - Burmistrz Miasta Bierunia, Bernard Bednorz - Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Konrada Mateja - zastępca Starosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Zadania jakie realizuje jednostka ratowniczo-gaśnicza

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń
  • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych
  • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby
  • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych
  • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym
  • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń
  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach
  • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG
  • prowadzenie doskonalenia zawodowego
  • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych