W Bieruniu startuje Zielony Budżet Obywatelski

Już wkrótce mieszkańcy Bierunia zdecydują, na co zostanie przeznaczone aż 100 tys. zł. W ramach I Edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego, każdy chętny będzie mógł zgłosić swój wniosek. Jest jeden warunek. Projekt musi być związany z ekologią lub ochroną środowiska.

Bierun

Start już 10 maja

To data rozpoczęcia składania wniosków. Ich przyjmowanie zakończy się 6 czerwca. Inicjatywa w formie konsultacji społecznych pozwoli zdiagnozować potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Pierwsza weryfikacja złożonych wniosków nastąpi już 7 czerwca. Pracownicy urzędu przenalizują wszystkie propozycje. Zajmie im to niespełna 2 tygodnie. Proces weryfikacji będzie przebiegał wieloetapowo.

Do 25 czerwca, oficjalnie opublikowane zostaną wyniki, oraz przedstawione projekty do zrealizowania w przyszłym roku. Maksymalna wartość projektu to 30 tys. zł. Zielone pomysły mogą być zrealizowane w obszarach dotyczących np. renowacji istniejących terenów zielonych, łąk kwietnych, mogą dotyczyć także nasadzania roślinności.

Specjalna platforma

Już wkrótce, mieszkańcom zostanie udostępniona platforma poświęcona Zielonemu Budżetowi Miasta Bierunia. Wnioski będzie można składać online, ale także w urzędzie. Na platformie dostępne będą przykładowe kosztorysy, mapy obszarów gminnych czy katalogi inspiracyjne. Pomocą będą również służyć urzędnicy. Na stworzenie i przedstawienie projektu, mieszkańcy mają aż 4 tygodnie.