W Mikołowie w Kopalni Doświadczalnej powstanie centrum walki z cyberprzestępczością

W czwartek, 27 stycznia 2022 r., NASK i Główny Instytut Górnictwa podpisały porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. W związku z umową w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie powstanie nowoczesne centrum danych.

Śląskie. Pozytywna Energia
Kopalnia Doświadczalna "Barbara" w Mikołowie

Najważniejszymi planami związanymi ze współpracą GIG i NASK są rozwój cyfrowej administracji na Śląsku, bezpieczeństwo nowoczesnych instalacji przemysłowych oraz budowa centrum danych. Wpływ na tego typu umowy ma postępująca robotyzacja i automatyzacja w przemyśle. Coraz więcej urządzeń łączy się z Internetem. Przez co przemysł staje się nowocześniejszy i bardziej wydajny, ale narażony też na nowe zagrożenia, np. cyberataki.

– Będziemy wspólnie prowadzić działania przede wszystkim związane z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. My w tym obszarze mamy kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wręcz wykorzystać do ochrony sieci GIG-u. Ale nie tylko. Drugi obszar to jest obszar certyfikacji. W GIG-u są jednostki certyfikujące, są laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi normami. My w NASK-u zbudowaliśmy jednostkę certyfikującą i widzimy ogromny potencjał współpracy w tym zakresie – mówi prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor NASK ds. Naukowych.

Główny Instytut Górnictwa, którego jednym z zadań jest działanie na rzecz bezpieczeństwa w przemyśle, połączył siły z NASK, żeby rozwijać współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji w przemyśle wydobywczym oraz w województwie śląskim. Instytuty wspólnie mają rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstw,
  • ośrodków naukowych

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT).

Ośrodek szkolenia specjalistów i centrum danych

Ważnym elementem współpracy mają też być wspólne działania w obszarze edukacji i szkoleń, m.in. utworzenie ośrodka szkolenia specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Planowana jest również budowa nowoczesnego centrum danych na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie należącej do GIG. Centrum ma być wykorzystywane m.in. do monitoringu procesu transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz regionu Śląska. Z jego usług, w razie potrzeby, będą mogły korzystać:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • uczelnie,
  • szpitale,
  • operatorzy usług kluczowych,
  • administracja publiczna.
– Metody sztucznej inteligencji, metody analiz dużych zbiorów danych, którymi się zajmuje NASK, znajdują już w wielu krajach świata i również w naszym kraju zastosowanie, chociażby dla predykcji zagrożeń, które występują w naszych kopalniach, nie tylko węgla kamiennego ale też np. rud miedzi. Widzimy też potencjał wykorzystania tych metod w ocenie zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia związane z działalnością człowieka, w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego – mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Główny Instytut Górnictwa i NASK

GIG to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, nadzorowany jest przez Ministra Aktywów Państwowych. Jego działalność obejmuje najważniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa pracy w przemyśle. Historia Instytutu sięga roku 1925, wiąże się z powstaniem Kopalni Doświadczalnej Barbara - Centrali Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetycznego w Mikołowie, która była pierwszą w Polsce jednostką prowadzącą badania na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministra Cyfryzacji. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa systemów sieciowych, a także nad technologiami opartymi o najnowocześniejsze rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę danych.

czytaj więcej:

Stadion Miejski w Tychach fot. UM Tychy

We wtorek 11 października ruszają tyskie targi pracy

Nowa część Gemini Park Tychy1

Nowa część Gemini Park Tychy otwarta

Remi walle U Owvw Z9 Dy6w unsplash

Ponad 3 mln złotych na wsparcie polityki społecznej

1 platnik 37032929 Easy Resize com

ZUS przejmuje obsługę świadczeń 500+

Zdjęcie Główne

Botaniczna Park – osiedle inne niż wszystkie

Rob curran s UXXO3x PB Yo unsplash

Są już pierwsze wnioski o karę za odmowę udziału w spisie!

PR wizualizacja 11

Nowy parking przy Szpitalu Wojewódzkim