W Tychach od 22 listopada można składać wnioski o zakup węgla po 2000 zł za tonę

Od najbliższego wtorku (22 listopada) w tyskim ratuszu przyjmowane będą wnioski o zakup węgla po 2000 zł za tonę. W tym roku po preferencyjnej cenie będzie można kupić do półtorej tony węgla, taką samą ilość na tych samych warunkach można będzie nabyć w roku 2023.

pixabay.com
Węgiel

Jak informuje tyski ratusz, wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć bezpośrednio do Urzędu Miasta (na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta wyznaczone są trzy stanowiska), za pośrednictwem poczty lub portalu ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Urzędnicy przypominają, że do zakupu węgla po preferencyjnej cenie uprawnione są osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub przynajmniej pozytywnie rozpatrzono wniosek o taki dodatek, albo (jeśli nie złożyła jeszcze wniosku) spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego i zgłosiła główne, węglowe źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wspomniana cena 2000 zł za tonę zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego. Ratusz zastrzega przy tym, że realizacja wniosków będzie uzależniona od dostawcy (najprawdopodobniej będzie nim Polska Grupa Górnicza, aczkolwiek umowa jeszcze nie została podpisana).

PGG E-sklep

Może Cię zainteresować:

PGG ograniczyła sprzedaż w swoim e-sklepie. Węgiel trafi do gmin

Autor: Michał Wroński

17/11/2022

Auto z węglem

Może Cię zainteresować:

Miasta oczywiście nie sprzedają węgla, tylko robią to za nich prywatne składy i spółki. Ale jest ustawa...

Autor: Michał Wroński

09/11/2022