W Tychach pojawią się naturalny plac zabaw i wybieg dla psów

Urząd Miasta Tychy ogłosił właśnie przetarg na wykonanie w Parku Północnym naturalnego placu zabaw oraz psiego wybiegu. Park ten jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem, dlatego obydwie inwestycje będą zakładały minimalną ingerencję, a prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.


Projekt placu zabaw przygotowała krakowska pracownia k.

- Plac zabaw będzie wykorzystywał podmokły charakter terenu (powstanie na miejscu rozebranego placu zabaw). Nie będzie to typowy plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, a ogród z drewnianych kładek, tuneli z żywej wierzby, zręcznościowego linowego toru, głazów i wielkiej piaskownicy – mówi Jan Cofała - naczelnik wydziału Innowacji i Inwestycji UM Tychy.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną także ścieżki z przepuszczającej wodę nawierzchni mineralno-żywicznej oraz mała architektura (ławki i kosze na śmieci). To nie wszystko. W Parku Północnym powstanie także drugi w Tychach wybieg dla psów projekt wybiegu przygotowała tyska pracownia architektoniczna Paradox).

- Ogrodzony psi wybieg będzie złożony z dwóch części: strefy wolnego wybiegu i części zręcznościowej z indywidualnie zaprojektowanymi elementami drewnianymi. Dobór urządzeń i charakter psiego wybiegu został zaprojektowany w oparciu o wyniki ankiety internetowej udostępnianej przez UM jesienią 2019 roku – mówi Jan Cofała.

W listopadzie 2019 roku w Parku odbył się także spacer badawczy (zorganizowany przez TZUK i Wydział Innowacji i Inwestycji). Podczas spaceru mieszkańcy zwracali uwagę na to, jak cennym przyrodniczo obszarem domem, dla wielu gatunków zwierząt i roślin jest Park Północny. Odpowiadając na obawy części mieszkańców urząd miasta zdecydował się wykonać ekspertyzę przyrodniczą oceniającą wpływ budowy psiego wybiegu na faunę parku. Wskazywały, w jaki sposób chronić płazy będące pod ochroną.

- Ekspertyza przygotowana przez Firmę Avesnature wykazała, że budowa psiego wybiegu nie wpłynie negatywnie na faunę w Parku i określiła metody ochrony populacji płazów w trakcie realizacji inwestycji – dodaje naczelnik Cofała.

Prace będą wykonywane w zgodzie z naturą

Wszystkie wykopy będą kontrolowane na możliwość obecności i uwięzienia drobnych zwierząt 2 razy dziennie – przed rozpoczęciem prac, po ich zakończeniu oraz bezpośrednio przed zasypywaniem wykopów. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt zostaną one wypuszczone w południowej części Parku.

- Odpowiadając na potrzeby naszych mieszkańców chcemy tworzyć przyjazne dla nich przestrzenie, także w Parku Północnym, ale przy poszanowaniu przyrody i zachowaniu naturalnego charakteru tego wyjątkowego miejsca. Dziękuję za ogromne zaangażowanie wszystkim mieszkańcom biorącym udział w spacerze badawczym czy wypełniającym ankiety. Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania zadowolą każdego odwiedzającego park – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta miasta Tychy.

Obie inwestycje – plac zabaw i psi park mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. - Informuje Urząd Miasta Tychy

O postępach w budowie placu zabaw oraz wybiegu dla psów będziemy Was informować na bieżąco.