W Tychach ruszył nabór wniosków na wymianę kopciuchów. Kto może dostać dofinansowanie?

We wtorek 27 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Grantowy program skierowany jest do mieszkańców, którzy chcą wymienić swój węglowy piec na źródło bardziej ekologiczne, zgodne z obecnymi normami. To szansa na poprawę jakości powietrza w Tychach.

Komin

Wnioski można składać od 27 kwietnia do 28 maja 2021 roku. nabór będzie odbywał się w trybie konkursowym. W przypadku bardzo dużej ilości złożonych wniosków, o przyznaniu środków finansowych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kwota przeznaczona na dofinansowania wynosi 5 527 000,00 zł.

Wystarczy spełnić dwa warunki

Aby złożony wniosek został rozpatrzony, mieszkaniec starający się o dotację musi spełniać dwa warunki. Przede wszystkim należy posiadać w gospodarstwie domowym kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 albo bezklasowy, stary kopciuch. Po jego likwidacji konieczne jest zastąpienie źródła energii przyłączem do sieci ciepłowniczej, kotłem gazowym (w przypadku braku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub nieopłacalności przedsięwzięcia) albo kotłem zasilanym biomasą. Ponadto, budynek musi spełniać zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej. Chodzi o wykonanie docieplenia stropów, podług na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów a także modernizację lub całkowitą wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w zewnętrznych przegrodach budynków albo posiadanie przez grantobiorcę pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (licząc od 2021).

Wnioski można składać w wersji elektronicznej lub papierowej. Poniżej lista niezbędnych załączników do pobrania.