Wodny Park Tychy znowu uczy pływać tyskich drugoklasistów

W ramach współpracy Wodnego Parku Tychy z Miastem Tychy rozpoczyna się kolejna edycja nauki i doskonalenia pływania. Na współpracy skorzystają tyscy drugoklasiści.

Serena repice lentini 9rwx Zc J Pdp I unsplash

Tyscy uczniowie drugich klas szkół podstawowych z Tychów, rozpoczęli 20 września zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Pierwsze zajęcia polegały na zapoznaniu się z basenami Wodnego Parku w Tychach, a także na krótkim szkoleniu z zasad bezpieczeństwa.

- Pierwsze zajęcia to, jak zawsze, zapoznanie się z naszymi basenami i krótkie szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa – mówił Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., zarządzającego Wodnym Parkiem Tychy.

Zajęcia Wodnym Parku Tychy dla drugoklasistów

W zajęciach mogą brać udział uczniowie drugich klas publicznych szkół podstawowych w Tychach. Zajęcia odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie uczą się pływać w dwóch strefach Wodnego Parku Tychy - sportowej oraz rekreacyjnej.

Uczniów od września do grudnia będą szkolić doświadczeni instruktorzy pływania.

- Bezpieczeństwo w wodzie to główny cel naszego programu. Tragiczne statystyki utonięć w okresie letnim przerażają, dlatego po raz kolejny stawiamy na edukację i doskonalenie umiejętności pływackich najmłodszych tyszan – podkreśla Zbigniew Gieleciak.

Finansowanie zajęć nauki pływania

Jak informuje Urząd Miasta Tychy, zajęcia z nauki pływania zostały sfinansowane z budżetu Miasta Tychy bez wsparcia funduszy unijnych. Bezpłatne lekcje pływania, po raz pierwszy odbyły się w 2019 roku i wtedy koszt realizacji wyniósł 54 tys. złotych.