Województwo śląskie solidarne z Ukrainą. Samorządy dostaną półtora miliona złotych na pomoc

- Władze samorządowe oraz mieszkańcy województwa śląskiego wyrażają solidarność z narodem ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę - poinformował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Dodał, że samorządy przyjmujące uchodźców z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Jakub Chełstowski / Twitter
Sejmik Woj Śląskiego Katowice

W poniedziałek, 28 lutego, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął oświadczenie wyrażającą solidarność z Ukrainą. Radni, mimo różnych barw polityczny, byli w tej kwestii jednogłośni - wszyscy zagłosowali na tak.

Treść oświadczenia Sejmiku Woj. Śląskiego

"Władze samorządowe oraz mieszkańcy województwa śląskiego wyrażają solidarność z narodem ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę.

Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia stanowią fundament światowego ładu i międzynarodowego prawa. Mimo wielu wysiłków społeczności międzynarodowej Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną naszego wschodniego Sąsiada i dopuściła się niesprawiedliwej agresji na wolną Ukrainę. Gwałt dokonany na normach prawa międzynarodowego, wartościach chrześcijańskich, śmierć niewinnych ludzi musi spotkać się ze stanowczą odpowiedzią społeczności wolnych narodów i potępieniem. Ukraina jest w stanie wojny, a naród Ukraiński broni wartości najcenniejszych, które konstytuują europejski porządek. W tych trudnych chwilach wyrażamy pełną jedność z bratnim narodem i wspieramy Jego demokratycznie wybrane władze.

Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni swoją wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Jednocześnie wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców wolnych państw świata i Unii Europejskiej, by w poczuciu solidarności i odpowiedzialności stanęli po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym i suwerennym państwie i podjęły działania, które położą kres wojnie".

Pomoc finansowa dla samorządów

Ponadto marszałek Jakub Chełstowski poinformował, że zarząd województwa śląskiego przekaże półtora miliona złotych z rezerwy samorządom, które ponoszą koszty związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy.