Wybierz Tyskiego Społecznika Roku 2021. Rusza III edycja konkursu

Rusza nabór do III edycji konkursu „Tyski Społecznik Roku” 2021. Udział mogą wziąć osoby, grupy, organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Osiedle A Tychy

Celem organizacji przedsięwzięcia jest upowszechnianie postaw prospołecznych i docenianie bezinteresownego udziału w inicjatywach społecznych. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach – dla osoby oraz dla instytucji (np. organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, jednostki miejskie, firmy, urzędy) - informują organizatorzy

Kto może wziąć udział?

Jak informują organizatorzy w konkursie udział mogą wziąć:

  • Osoby fizyczne
  • Grupy nieformalne
  • Organizacje pozarządowe
  • Instytucje – w tym placówki oświatowe i przedsiębiorcy

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali TYSKIEGO SPOŁECZNIKA ROKU.

Poprzednie edycje konkursu

Jak informuje Urząd Miasta Tychy w pierwszej edycji projektu – w 2019 roku, tytuł Tyskiego Społecznika Roku 2019 w kategorii Instytucja otrzymało Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”, które od 25 lat prowadzi bezpłatne poradnictwo i pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i ich bliskich, a także działania profilaktyczne, porady prawne, konsultacje, grupy wsparcia i warsztaty.

Tytuł Tyskiego Społecznika Roku 2019 dla osoby indywidualnej otrzymała Danuta Piórko. Jak podają urzędnicy lokalnej liderce, wieloletniej wnioskodawczyni do budżetu obywatelskiego, zaangażowanej w działania. Pani Danuta była inicjatorką różnorodnych akcji sąsiedzkich, które odmieniły otoczenie bloku przy ul. Wyszyńskiego

W drugiej edycji projektu - w 2020 roku, laureatem głównej nagrody został Mikołaj Figlarski m.in. za działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Tychy, w samorządach uczniowskich czy za koordynację wolontariatu szkolnego w placówkach oświatowych. Kapituła przyznała także wyróżnienia dla:

  • Michała Kasperczyka (m.in. za działanie jako wolontariusz w trakcie pandemii),
  • Małgorzaty Ryngiel (m.in. za wolontariat i pomoc osobom starszym i potrzebującym),
  • Beaty Męcik (m.in. za organizację licznych charytatywnych akcji i zbiórek na rzecz Tyskiego Hospicjum im. Św. Kaliksta) oraz 7-letnigo
  • Artura Podsiadłego (m.in. za filmy promujące prawidłowe postawy w czasie pandemii koronawirusa oraz wsparcie akcji produkcji maseczek ochronnych dla Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Tychach).

W kategorii instytucja nagrodę główną przyznano Hufcowi Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskiego (m.in. za akcję szycia maseczek oraz wsparcie dla osób potrzebujących w czasie pandemii).

Wyróżniono

  • Fundację Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA (m.in. za liczne działania na rzecz rozwoju sportu i edukacji dzieci i młodzieży, pomoc dla dzieci i Szpitala w trakcie trwania pandemii koronawirusa)

oraz

  • Zespół Szkół nr 6 (m.in. za działania na rzecz tyskich hospicjów, seniorów czy też akcje prozdrowotne i na rzecz zwierząt).

Organizatorem kolejnej tyskiej edycji konkursu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zgłoszenia do konkursu należy składać na formularzach dostępnych na stronie fundacji. Wypełnione formularze należy czytelnie podpisać, zeskanować i wysłać pod adres mailowy fres@ekonomiaspoleczna.org.pl . Formularze można także dostarczać osobiście do biura Fundacji pod adresem: Tychy ul. Barona 30/209 B.

Zgłoszenia można wysyłać do 29 października 2021 r.