Wydłużony i dodatkowy dyżur punktów nadawania PESEL. Sprawdź kiedy!

Jak informuje tyski urząd miasta we wtorek, 22 marca 2022 r., punkty nadawania PESEL w Urzędzie Miasta będą czynne do godziny 17.30. W sobotę, 26 marca 2022 r., zostanie zorganizowany dodatkowy dyżur od 8.00 do 15.00.

Unsplash.com
Gabrielle henderson H Jck Knw C Xx Q unsplash

Numer PESEL dla osób, które przekroczyły granicę ukraińsko-polska, może wydać Urząd Miasta Tychy, znajdujący się przy al. Niepodległości 49. Od 16 marca każdy obywatel Ukrainy, który chce otrzymać numer PESEL musi dołączyć do wniosku fotografię. Pobierane są także odciski palców od osób powyżej 12 roku życia. Zdjęcia można wykonywać nieodpłatnie w urzędzie miasta, w sali nr 100 na 1 piętrze. – Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta na stanowiskach 2,3, 6 i 8. W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni – informują urzędnicy.

W trakcie składania wniosku trzeba mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyło się granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci). Żeby przyspieszyć cały proces, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

PESEL jest przydatny m.in. do:

  • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień
  • założenia konta w banku
  • zapisania dziecka do szkoły
  • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

Co z numerem PESEL przed 16 marca?

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. ale tej informacji tam brakuje – informują tyscy urzędnicy

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne) – dodają