Wymiana nawierzchni dróg i remonty chodników w Tychach

W wielu miejscach w mieście trwają roboty drogowe. Obok dużych inwestycji, takich jak m.in. budowa wiaduktu na ul. Grota-Roweckiego, prowadzona jest także wymiana nakładek asfaltowych na tyskich drogach oraz remonty chodników.

Stoczniowców nakładka

Niedawno zakończyła się wymiana nawierzchni na ul. Oświęcimskiej. Prace były prowadzone po obu stronach drogi na przeszło półkilometrowym odcinku pomiędzy ul. Katowicką a ul. Czarną. Droga zyskała już nową asfaltową nawierzchnie, a do wykonania pozostało już tylko odtworzenie oznakowania poziomego.

Podobny remont trwa aktualnie na ul. Stoczniowców 70., gdzie na odcinku od ul. Konecznego do ul. Jaśkowickiej ułożone zostały już nowe krawężniki, a stara nawierzchnia została sfrezowana. W tym tygodniu ruszy asfaltowanie drogi. Roboty będą odbywać się przy zawężeniu jezdni, dlatego kierowców prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków. Planowo remont ma potrwać jeszcze 5-6 dni. - Informuje MZUiM Tychy

W następnej kolejności asfaltową nakładkę zyska ul. Wojska Polskiego na fragmencie od Pl. św. Anny do ul. Burschego). Planowo prace ruszą w przyszły wtorek, 22 czerwca 2021r.

Tyskie chodniki

Drogowców można spotkać na ul. Stoczniowców 70. , gdzie remontowany jest odcinek od skrzyżowania z ul. Jaśkowicką do wysokości myjni samochodowej. W toku jest także wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Budowlanych pomiędzy ścieżki rowerowej na fragmencie od Burschego do Batorego Zakończono natomiast prace na innym fragmencie tej drogi od ul. Begonii do ul. Brzechwy.

Nowa nawierzchnie z kostki brukowej zyskał też chodnik na al. Bielskiej, fragment od ul. Jaśkowickiej do ul. Hierowskiego oraz ten na ul. Dmowskiego od ul. Uczniowskiej do ul. Ujejskiego wraz z drogą boczną wzdłuż budynku Dmowskiego 116-122.

Wiadomo, że jeszcze w najbliższym czasie ekipy remontowe pracować będą na ul. Dębowej (rejon targowiska), Cyganerii (fragmenty od G. Roweckiego do Ciasnej) i Fitelberga (strona zachodnia).

W tym roku za stan chodników w naszym mieście odpowiada firma EKO-Ogród, a w budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł. Z kolei układaniem asfaltowych nakładek zajmuje się firma JKM Mikołów. Wartość umowy to 2 mln. zł. Obie firmy zostały wyłonione w drodze przetargów.

czytaj więcej:

In 20210616 123427639

Co słychać na skrzyżowaniu przy „Budowlance” w Tychach?

Skrzyżowanie ulic Andersa i Burschego Tychy

Jedno z tyskich skrzyżowań znowu przejezdne!

Skrzyżowanie Andersa i Burschego

Jedno z tyskich skrzyżowań będzie zamknięte

Rozbiórka wiaduktu na ul. Grota-Roweckiego

Rozbiórka wiaduktu na ul. Grota-Roweckiego

Remont nawierzchni w Tychach

Remonty dróg. Wykaz ulic.

Remont nawierzchni zatoki autobusowej

Utrudnienia dla pasażerów w Tychach

"Szkieletor"

Coraz bliżej rozbiórki tyskiego „szkieletora”