Ponad 66 tys. legalnie pracujących cudzoziemców. To rekord. Znaczna większość to Ukraińcy

Związane z wybuchem pandemii zamknięcie granic nie odstraszyło obcokrajowców pracujących w Polsce. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że legalnie zatrudnionych pracowników z zagranicy w woj. śląskim jest najwięcej w historii, ponad 66 tys.

Praca na budowie

Znacznie wzrosła liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w województwie śląskim - informuje ZUS. Na koniec marca 2021 r. legalnie pracujących obcokrajowców w naszym regionie było ponad 66 tys. osób. To o 3 tysiące więcej niż w grudniu 2020 r. i blisko 10 tysięcy więcej niż pod koniec 2019 r.

W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców na koniec marca 2021 r. było ponad 766 tys., a na koniec kwietnia - przeszło 780 tys.

Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie.

- Epidemia COVID-19 niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w drugim kwartale 2020 roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych - wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie 2020 roku, obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. I tak na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad 725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Najwięcej pracowników to obywatele Ukrainy

Największy wzrost wśród zagranicznych pracowników nastąpił w przypadku obywateli Ukrainy. Również w województwie śląskim najwięcej cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie, to Ukraińcy.

Na koniec marca składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad 53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec 2020 r.

Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy to obywatele Białorusi - 2,2 tys. osób, następnie to Gruzini - ponad 1,7 tys. osób, kolejno obywatele Mołdawii - 909 osób, Rosji - 674 osób, Rumunii, Włoch i Czech - z każdego z tych krajów w granicach powyżej 340 osób.

Pracownicy nawet z egzotycznych zakątków świata

Na terenie województwa śląskiego pracują obywatele jeszcze z około 100 państw, z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim oddziale ZUS jest zarejestrowanych trzech Kolumbijczyków, a w chorzowskim ZUS-ie - trzech Laotańczyków. W częstochowskim oddziale zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest dziewięciu mieszkańców Indonezji, w rybnickim ZUS trzech Senegalczyków, w sosnowieckim ZUS 128 Chińczyków, natomiast w zabrzańskim ZUS - czterech obywateli Kamerunu.

- Dane statystyczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę, czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną firmę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się w KRUS - dodaje rzeczniczka śląskiego ZUS-u

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w województwie śląskim

Oddział

31.03.2021

31.12.2020 r.

31.12. 2019 r.

Bielsko-Biała

10 046

9 200

8 541

Chorzów

12 782

12 482

11 382

Częstochowa

12 045

11 217

10 858

Rybnik

11 358

10 619

9 471

Sosnowiec

6 772

6 499

5 433

Zabrze

13 383

13 022

11 107

razem woj. śląskie

66 386

63 039

56 792